19. juni 2024

Rettferdiggjørelsen og frelsen – slik apostlene, vår vekkelse på 1900-tallet – og vi i ELM i dag tror og lærer

Først litt om skatten “personlig skriftemål” og dens nytte Kristen sjelesorg kan på en måte inneholde noe annet enn basiselementene i et vanlig skriftemål og …

Sitater av Luther. Kristi lov er: “Elsk din neste”!

Hvordan forstod Luther uttrykket “Kristi lov”? Vi lar Luther selv svare: Oversatt fra finsk av Henry Baardsen. Etter at Kristus har forløst oss, fornyet oss og gjort oss til en del av hans egenmenighet, så har han ikke gitt oss noen annen lov enn den lov Johannes talerom i sitt evangeliums 13. kapittel, den lov som angår den innbyrdes kjærligheten: ”Ett nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet tilhverandre”, Joh 13:34-35. Og Luther fortsetter i ”Svar til Latomus”:Hva har Kristus fortjent for meg? Kristus har virkelig en gang for alle forløstmeg og frelst meg fra alle mine synder og fra døden. Ved sin død har hanfortjent ”Livets Ånds lov” for meg, den (Ånd) som alene kan gjøre meg levende. …