David viser nåde mot Jonatans sønn, Mefiboset

David og Jonatan inngår en vennskapspakt


Før David ble konge, ble han hjertevenn med Jonatan, kong Sauls eldste sønn. Begge to var meget unge, de hadde samme interesser, var begge dyktige krigere og hadde begge sterk tillit til Gud. Normalt skulle det jo vært Jonatan som hadde førsteretten til å bli Israels neste konge, det var Jonatan klar over. Men frivillig gav han plassen til David, siden det var Herrens vilje (Se 1Sam 23:17). Derfor bøyde Jonatan seg frivillig under Guds vilje, dro seg selv til side, og overlot kongedømmet til David.

Fortsett å lese «David viser nåde mot Jonatans sønn, Mefiboset»

Andakt: Min sjel, lov Herren! (21. min.)

Tekst: Salm. 103: 1-4:

 • “Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!

  Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet”.

Lytt til andakt over Salme 103:1-4 (21 min.)

Andakt over Salme 103:1-4 (ikke samme som lydfilen)

David oppmuntrer her både sin egen, men også vår sjel til å lovprise Herren. Med dette vil David si til deg og meg: La din lovprisning komme fra hjertet, og ikke bare fra munnen. La  din lovprisning være ekte, noe som du gjør innfor Herren, og ikke for å bli lagt merke til av menneskene.

Fortsett å lese «Andakt: Min sjel, lov Herren! (21. min.)»

Andakt: Gud vær meg synder nådig!

Tekst: Luk 18:13

“Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!” 

Disse kjente ord er hentet fra en av Jesu mange lignelser. Den forteller om to helt forskjellige religiøse personer og om deres forhold til Gud. Den ene av dem var en fariseer og den andre en toller.

Les mer på side 2!

 • Bakgrunnen for lignelsen og fariseerens døde tro og nytteløse gudsdyrkelse

Nådestolen – Hva lærte Luther om dette tema?

Jeg har tidligere publisert noe om hva Martin Luther har undervist  når det gjelder temaet  “nådestol” / “nådens trone”, og skal her komme med noen flere sitater av Luther om samme tema. Luther-sitatene er oversatt fra finsk av meg, og er hentet fra noen av de ca. 200 Luther-bøker som jeg har digitalt.

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Innhold:

Andre sider med “nådestolen” og “Guds nåde” som tema:

 • Jesus Kristus – vår nådestol
  • Nådestolen i GT
  • Kristus, vår nådestol
   • Nådestolen i menigheten
   • Nådestolen ved Faderens høyre hånd i himmelen, som vi får komme frem for ved bønn i Jesu navn

Les mer på side 2!

Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet?

Finnes det noen kristelig medfølelse og barmhjertighet?

Overskriften er hentet fra Fil 2:1. Gud selv omtales som barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, 2 Kor 1:3. Jesu hjertelag var fylt av disse gode egenskapene og dette er også troens, Åndens og lysets frukter som i praksis burde være drivkraften i all kristen virksomhet. Barmhjertighet kan omtales som kjærlighetens medlidenhet med de nødstilte, og dens vilje til å redde dem ut av deres situasjon.

Fortsett å lese «Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet?»

Nådestolen – Hva lærte Luther om dette tema?

Hva lærte Martin Luther om å komme frem for “Guds nådestol” eller “nådens trone”?

Ordet “nådestol” finner vi egentlig bare to steder i NT, i Rom 3:25 og i Hebr 9:5. Men i GT forekommer ordet i våre bibler 21 ganger, og er et navn på gull-lokket til paktens ark som var plassert inne i det Aller helligste under Den store forsoningsdagen. Ifølge Rom 3:25 er dette et direkte bilde på Kristus og hans forsoningsblod, som han utgjøt på Golgatas alter til våre synders forlatelse. Altså er “nådestolen” personen Jesus Kristus og hans dyrebare blod.

Fortsett å lese «Nådestolen – Hva lærte Luther om dette tema?»

Jesus Kristus, vår nådestol

Nådestolen – et bilde på Jesus

Bakgrunnen for ordet “nådestol” kan du lese om i stykket “Frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod“. Ordet “nådestol” er brukt bare to ganger i NT, i Rom 3:26 og i Hebr 9:5. Den første som tok dette ord i bruk i sin bibeloversettelse, var Martin Luther, og siden fulgte mange andre etter. Man mener at “nådestol” er et godt dekkende ord for grunntekstens betydning.

Fortsett å lese «Jesus Kristus, vår nådestol»