19. juni 2024

Andakt: “Jesus har med sitt blod åpnet veien inn til helligdommen”

I Jesu blod har vi som kristne og Guds barn frimodighet til å gå inn i helligdommen

Tekst:

“Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann”, Hebr 10:19-20.

Bakgrunnen for teksten
Hebreerbrevet er skrevet til jøder som hadde en inngående kjennskap til den gamle pakts gudstjeneste og hvordan den foregikk. Bildet av “helligdommen” i teksten  er hentet fra tempelet i Den gamle pakt, der de årlige og pålagte ofringer skjedde. Spesielt peker teksten på Den store forsoningsdagen, og det spesielle som skjedde på den dagen.

Hedningene var utestengt fra helligdommen
Tempelet var plassert i Jerusalem. Adgangen til tempelet var bare forbeholdt jødene. Ikke-jøder eller hedninger ble henvist til noe som kaltes “hedningenes forgård”, stedet der Guds eget folk ikke var, der det ikke var noen gudstjeneste og der Gud ikke åpenbarte seg. Alle ikke-jøder var da “utenfor”, utestengt fra samfunnet med de hellige og uten håp om frelse og et evig liv. Ingen andre enn jødene hadde rett til å få komme inn i helligdommen.

Les mer på side 2!

Det aller helligste og ofringen på Den store forsoningsdagen…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *