19. juni 2024

Taler holdt i 2019

Tekst Luk 9:57-62 (33 min.): Å følge Jesus

Teksten lyder:

Mens de gikk videre på veien, sa en til ham: Jeg vil følge deg hvor du så går! Jesus sa til ham: Revene har huler, himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Men til en annen sa han: Følg meg! Han sa: Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave min far. Men Jesus sa til ham: La de døde begrave sine døde. Gå du av sted og forkynn Guds rike. Det var også en annen som sa: Jeg vil følge deg, Herre. Men la meg først få lov til å si farvel til dem der hjemme. Men Jesus sa til ham: Ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.

Tale over Luk 9:57-62 (33 min.)


———————————————————————————————————————————-

Tekst Jes 60:1-3 (31 min.): Så opp, bli lys! Jesus vil lyse opp for oss og drive bort syndens mørke fra våre liv.

 • Jesus – det sanne Lys – åpenbarer seg for oss, og innbyr oss til å vandre i hans lys
  • Kom til lyset med dine gjerninger!
 • Profetier som går i oppfyllelse:
  • Bileams profeti fra 4Mos 24 går helt konkret i oppfyllelse på Messias
   • Jesus, den klare Morgenstjernen vil lyse opp for oss
  • De tre vise menn fra Østen fulgte stjernen og fant Jesus-barnet i stallens krybbe. De hyllet ham med gull, røkelse og myrra


Tale over Johannes’ andre brev (36 min.): Bli i sannheten, så skal dere bli bevart fra åndelige forførere og fra falsk lære!

 • Innledningshilsen fra apostelen Johannes, den eldste
 • Lær å kjenne sannheten og lev og vandre i sannheten, så skal den bevare dere og bli med dere til evig tid!
 • Budet fra begynnelsen: “Elsk hverandre!”
 • Menigheten advares for den kommende Antikristus og vranglærere med antikristelig ånd som vil infiltrere seg med den kristne menighet
  • De fornekter både Faderen og Sønnen
  • De fornekter at Jesus er Kristus, Guds Sønn
  • De fornekter treenigheten
  • Den fornekter Kristi guddommelighet, at Jesus er Gud
  • De representerer en åndelig villfarelse som også er virksom i våre dager
  • Innledningshilsen fra apostelen Johannes, den eldste
  • Lær å kjenne sannheten og lev og vandre i sannheten, så skal den bevare dere og bli med dere til evig tid!
  • Budet fra begynnelsen: “Elsk hverandre!”

Tale over 2Mos 3:13-15 (32 min.): Gud åpenbarer sitt egentlige navn for sin tjener Moses – “Jeg er den Jeg er”

 • Gud hører sitt folks nødskrik og deres bønn om hjelp og utfrielse, og lover selv å stige ned for å hjelpe og frelse dem
 • Moses som et forbilde på Jesus – vår virkelige Frelser fra synd og død
 • Ulike sider av Gud, som beskrives i hans forskjellige navn
  • Gud, den Allmektige
  • Hærskarenes Gud
  • Den høyeste og Veldige Gud
  • Gud, den som ser og som vil la seg se
  • Herren er din fred

Tale over 4 Mos. 6: 22-27, Herrens velsignelse (46 min.)

 • Herren ønsker å gi oss:
  • Timelig velsignelse
  • Åndelig velsignelse i Jesus Kristus til alle som vil ta imot ham som sin Frelser
  • Evig velsignelse hjemme i Guds himmel dersom vi bevares som Guds barn
  • Bare Herrens velsignelse kan gjøre oss virkelig lykkelige

Tale over Luk 1: 26-35 (24 min.): Maria skal føde verdens Frelser

Innhold:

 • Engelen Gabriel kommer til Jomfruen Maria  med et gledens budskap
 • Josef – Marias forlovede – av Davids ætt
 • Velsignet, du som har fått nåde. Herren er med deg!
 • Du skal bli med barn og føde en Sønn og du skal gi ham navnet Jesus
 • Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone
 • Jesus skal være konge til evig tid
 • Maria ble med barn ved den Hellige Ånd, derfor at han var den Høyeste Guds Sønn og en sann Gud og et sant menneske