24. mai 2024

Taler og andakter 2013-2018

2018

 

1. Pet 2: 5 og 9. Det kongelige presteskap, det hellige Guds folk og deres kall og oppgaver i evangeliets tjeneste (34 min.)

2. Mos 3:7-8a. Herren sier: “Nå er Jeg steget ned for å befri dem…” (33 min.)

3. Jes 55:1-3. Alle dere som tørster, kom…! (33 min.)

4. 1Pet 1:21-23 og 2:1-3. Jesu oppstandelse fra de døde, troen og håpet, gjenfødelse ved Guds Ord og det kristne liv (34 min.)

5. Ap 17:10-12. Et edlere sinn i Berøa: “De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene…” (28 min.)

6. Joh 3:13-16. Jesus steg ned fra himmelen for å sone vår synd på Golgata, for å frelse oss og for å gi oss evig liv. Han døde, men stod opp fra de døde til vår rettferdighet. Så har Gud elsket verden – deg og meg (43 min.)

7. Rom 3:20-28. Rettferdiggjort bare ved tro på Jesus Kristus – for intet av Guds nåde ved forløsningen i Kristi blod (34 min.) 

8. Salm 57:1-4 og 8-12. Vær meg nådig, Gud! Vær meg nådig! Gud sender hjelp fra himmelen og frelser… David priser Herren for hans trofasthet og hans miskunnhet  (25 min.) 

9. Ef 6:13-14a. Guds fulle rustning: Sannhetens belte og rettferdighetens brynje (20 min.) 

10. Hebr 1:1-8. Gud har talt ved sin Sønn, han som er skaperen, frelseren og en sann Gud. Hans trone står i all evighet, ham tilhører all ære, takk og pris (27 min.)

11. 2. Kor 1:3-7, Andakt: I sjelesorg hos Jesus, han som gir den aller beste trøst (16 min.)

12. 1 Joh 2:20-23. Jesus er Kristus. Sannhet og løgn. Litt om gnostisismen og andre vranglærer, og kjennetegn for Antikristus og de som har hans ånd, de som fornekter læra om den treenige Gud.

13. 1 Joh 1:7-10. Sannhet eller løgn. De helliges samfunn. Tre former for syndsbekjennelse, skriftemål og forkynnelse av syndenes forla2016

Det kongelige og åndelige presteskap

Tekst: 1Pet 5:5 og 9. 

  • Det hellige Guds folk, og deres kall oppgaver i evangeliets tjeneste