24. mai 2024

Bibelundervisning 2023

På denne siden blir jeg å presentere en del korte bibeltimer med utgangspunkt i Bibelen, og hva den helt konkret lærer om de ulike bibelske temaene. Dette er et helt nytt område for meg, og det er mye som jeg per i dag ikke behersker når det gjelder å produsere digitale bibeltimer. Så derfor ber jeg om forståelse for at jeg fortsatt bare er en “nybegynner”, på tross av at jeg allerede er en godt voksen mann. Systematisk bibelstudie er noe som har interessert med allerede i 50 år, så jeg har derfor gjort en god del notater. Dette håper jeg flere av meg skal finne glede i. I Jes sier Herren ved profeten: Til ordet og til vitnesbyrdet! – Dersom de ikke taler i samsvar med dette ordet, så er det ingen morgenrøde for dem”.  Denne oppmuntring var helt avgjørende for alle Guds sanne profeter og tjenere i GT. Slik var det også med Jesus og apostlene. Og slik bør det også være for oss, særlig for oss som i dag forkynner Guds Ord.  Paulus fulgte prinsippet “Skriften alene!” Han sier det slik: “Brødre, for deres skyld har jeg overført dette på meg selv og Apollos, for at dere av oss kan lære at en ikke skal gå ut over det som er skrevet, så ingen av dere skal bli oppblåst, for den ene mot den andre”. Og som Luther læres, skal både læren og livet prøves i Skriftens lys. Gud gi at Guds ord, profetenes, Jesu og apostelens lære skulle få våre Guds menighets klippe og den eneste faste grunnvoll som vi bygger vår tro og lære på. Det ber vi om i Jesu navn, Amen!

Alta 26-10.2023

Henry Baardsen, Alta


Tema: Hva lærer Bibelen om nådegaven “kristelig barmhjertighet”?

  1. Nådegaven “barmhjertighet” – del 1
    1. Direkte til bibeltimen
  2. Nådegaven “barmhjertighet” – del 2
  3. Nådegaven “barmhjertighet” – del 3
    1. Bibeltimen “Kristelig barmhjertighet – del 3” på video
  4. Barmhjertighet som en viktig del av den kristne sjelesorgen – med presentasjon av skriftstedene