Hva lærer Bibelen om bønn og om forbønn?

Hva lærer Bibelen Guds Ord om  bønn og forbønn

 1. Hva lærer Bibelen om bønn? Hovedside
 2. Eksempler på forbønner i Bibelen, både fra GT og NT
 3. Bønn og forbønn i Bibelen
 4. Bønnelivet til en kristen – hva lærer Bibelen?
 5. Takk for alt ved Jesus Kristus, for bønnhørelse, for frelsen, for alle velsignelser og for kristne venner

Bønn i Bibelen – ulike ord for bønn i den greske grunnteksten

  1. ”pros-euche” (gr. 3793) = be, anrope
  2. ”huper-entunchano” (gr. 4580) = gå i forbønn for
  3. ”deesis”  (gr. 1028) = bønn, påkallelse, begjæring, behov
  4. ”ainea” (gr. 111) = lovprise, prise, takke
  5. “eu-charstia” (gr. 1976) = takk, takksigelse, takkebønn
  6. “en-tunchano” (gr. 1620) = bære fram en bønn, gå i forbønn for
 1. Hvor og når kan og bør en kristen be?
 2. Hvem skal man gå i forbønn for?
 3. Bibelen lover bønnhørelse
 4. Bønnestillinger – noen eksempler fra Bibelen