12. april 2024

Nøkkelmakten

Kilde: Nøkkelmakten, av Uuras Saarnivaara
Oversatt fra finsk: Henry Baardsen

Den lutherske kirkes opprinnelige tro og lære. Sitatene er hentet fra Luther og fra vår kirkes bekjennelsesskrifter.

Forord av Uuras Saarnivaara

 1. Hva er den kristne menighet eller kirke?
 2. Hvor finner vi Kristus og nåden?
 3. Hva er omvendelse?
 4. Hvem skal vi bekjenne våre synder for?
 5. Hvilke synder skal vi bekjenne i det personlige skriftemålet?
 6. Hvilke nytte og velsignelse er det av det personlige skriftemålet?
 7. Hva er nøkkelmakten ifølge Bibelen og Luther?
 8. Hva er de kristnes åndelige presteskap?
 9. Hvordan skal vi kunne få tilgitt våre synder?
 10. Hvordan kan vi få del i Kristi rettferdighet?
 11. Hva innebærer det at man blir velsignet med håndspåleggelse?
 12. Er gyldigheten av syndsforlatelsen avhengig av vår anger, og skal man stille vilkår for syndsforlatelsen?
 13. Hvor skal vi få kraft til å tro på nåden i Kristus?
 14. Hvordan er den rette tro?
 15. Hvordan er fruktene av en levende tro?
 16. Hvordan forholder Gud seg til den troendes synder?
 17. Bør vi benytte oss av skriftemålet og syndsavløsningen før man går til nattverd?
 18. Hvordan bør nattverdsfeiringen praktiseres, og hvem har tilgang til Herrens bord?
 19. Hvem er det som er verdige nattverdsgjester?
 20. Sluttord
 21. Hvordan skal nøkkelmakten praktiseres? Noen eksempler.