19. juni 2024

Youtube-sendinger

 

Taler holdt hovedsakelig i ELM

 1. Tale holdt 18. mai 2023 i Elvebakken kirke
  1. Tekst: Luk 24:45-53; Dan 7:13-14 og Apg 1:9-11
  2. Tema: Jesus Kristus blir løftet opp til himmelen i en sky
 2. Tale holdt 30. april 2023
  Tekst: Esra 9: 5-8
  Tema: Esra bekjenner sine egne, folkets, de eldstes, sine fedres, prestenes og kongenes synder for Gud
 3. Tale holdt 12. mars 2023
  1. Tekst: 1Mos 45:1-15
  2. Tema: Josefs liv, og likheter mellom Josef og Jesus
 4. Tale holdt 9. oktober 2022, sendt fra ELM
  1. Tekst: 1Joh 4:9-18
  2. Tema: Den fullkomne kjærligheten
 5. Tale holdt 25. september 2022, sendt fra ELM
  1. Tekst: Kol 3:1-11
  2. Det nye livet sammen med den oppstandne Jesus Kristus
 6. Tale holdt 19. juni 2022, sendt fra ELM
  1. Tekst: Esek 36:24-29
  2. Tema: Gud alene kan omvende og gjenføde
 7. Tale holdt 3. mai 2022, sendt fra ELM, Alta
  1. Tekst: Matt 6:9-15
  2. Tema: Fader-vår bønnen
 8. Tale holdt 8. mai 2022, sendt fra ELM, Alta
  1. Tekst: Joh 17:9-17
  2. Tema: Jesu forbønn for deg og meg
 9. Tale holdt 18. april 2022, holdt i ELM, Alta
  1. Tekst: Apg 26:19-23 og 27-29
  2. Tema: Paulus forkynner påskens kjernebudskap for kong Agrippa
 10. Tale holdt 18. april 2022 (2. pinsedag), sendt fra ELM
  1. Tekst: Joh 14:15-21
  2. Tema: Pinsehøytidens rike velsignelser
 11. Tale holdt 20. mars 2022, sendt fra ELM, Alta
  1. Tekst: 1Mos 45:1-15
  2. Tema: Josef gir seg til kjenne for sine brødre
 12. Tale holdt 20. februar 2022, sendt fra ELM, Alta
  1. Tekst: Matt 17:1-9
  2. Tema: På forklarelsesberget sammen med Jesus
 13. Tale holdt 30. januar 2022, sendt fra ELM, Alta
  1. Tekst: Jak 5:13-16
  2. Tema: Guds omsorg for hele mennesket
 14. Tale holdt 9. januar 2022, sendt fra ELM, Alta
  1. Tekst: Jes 61:1-3
  2. Tema: Ett nytt nådens år fra Herren
 15. Tale holdt 19. april 2020, sendt fra Elvebakken bedehus
  • Tekst: 1Pet 2:4-6 og vers 9
  • Tema: “Det kongelige og åndelige presteskapet”
 16. Tale holdt 1. påskedag 2020, sendt fra Elvebakken bedehus
 17. Tale holdt på langfredag 2020, sendt fra Elvebakken bedehus
 18. Tale holdt på palmesøndag 2020, sendt fra Elvebakken bedehus
 19. Tale holdt 3. mai 2020, sendt fra Elvebakken bedehus
  • Tekst: 1Pet 1:1-9
  • Tema: Troens mål – sjelenes frelse
 20. Tale holdt på 17. mai 2010 
  1. Tekst: Luk 1:49-55
  2. Tema: Marias lovsang til Herren pga. hans store gjerninger og for løftet gitt til Abraham og hans ætt – løftet om velsignelsen i Jesus Kristus og om et evig liv
 21. Tale holdt 24. mai 2020. Tolk til samisk Klemet J. Hætta
  1. Tekst: Joh 15:26-27
  2. Tema: Gud sender talsmannen/trøsteren, sannhetens Ånd. Han skal vitne om Jesus, men også vi som er Jesu disipler er kalt til å vitne om Jesus og hans frelsesverk
 22. Tale holdt på 2. pinsedag 2020, tolket til samisk av Klemet J. Hætta
  1. Tekst: Apg 10:34-48
  2. Tema: Bibelsk omvendelse, slik det skjedde med Kornelius
 23. Tale via Skype holdt 14. juni 2020, sendt fra ELM i Alta
  1. Tekst: 1Tim 6:6-16
  2. Tema: Rett og feil gudsdyrkelse/gudsfrykt, og rikdommens farer og forførende kraft
 24. Tale holdt 5. juni 2020 via Skype fra hytta vår på Näs i Finland
  1. Tekst: 1Mos 12:1-8
  2. Tema: Guds trofaste og evige løfte til Abraham, troens far
 25. Tale holdt 16. august 2020 via Skype fra hytta vår i Finland
  1. Tekst: Neh 3:1-5
  2. Tema: Oppbygging og istandsetting av to av Jerusalems porter, nemlig Fåreporten og Fiskeporten og deres åndelige betydning for oss i dag
 26. Tale holdt 6. september 2020 i ELM’s bedehus i Alta
  1. Tekst: 3 Mos 4:1-7 og 3Mos 5:14-26
  2. Tema: Guds lov om syndofferet og skyldofferet som et bilde på Jesus Kristus, Guds uskyldige offerlam, vår Frelser. Jesus var både syndoffer og skyldoffer, Gud til velbehag.
 27. Tale holdt 20. september 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Rom 12:1-2
  2. Tema: Fornyelsen ved den Hellige Ånd og den åndelige gudstjenesten i Jesu etterfølgelse
 28. Tale holdt 4. oktober 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Heb 2:5-17
  2. Tema:  “Litt om hvem Jesus Kristus er og hva han har gjort for oss”
 29. Tale holdt 10. oktober 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Matt 5:18-20
  2. Tema: Vår rettferdighet må overgå de skriftlærdes og fariseernes, eller kommer vi ikke inn i himlenes rike
 30. Tale holdt 25. oktober 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Kol 1:6-12
  2. Tema: Forbønnens velsignende tjeneste
 31. Tale holdt 8. november 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Åp 2:12-17. Skriv til engelen for menigheten i Pergamum
  2. Tema: Omvend dere fra Bileams lære og fra nikolaittenes kjødelige villfarelse!
 32. Tale holdt 22. november 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Joh 20:7-15
  2. Tema: Djevelen blir beseiret og kastet i ildsjøen og den evige dommen, etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger
 33. Tale holdt 29. november 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Åp 3:20-22
  2. Tema: Se, jeg står for døren og banker
 34. Tale holdt 13. desember 2020 på Elvenakken bedehus
  1. Tekst: Profeten Malakia 3:1-2 og 4:5-6
  2. Tema: Vokn opp, og styrk de andre som er i ferd med å dø 
 35. Tale holdt 25.12,2020, 1. juledag 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Luk 2:1-20
  2. Tema: Juleevangeliet om verdens Frelser
 36. Tale  holdt 27.12.2021, tredje juledag, på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Joh 1:1-14
  2. Tema: Jesus som Skaperen, som Livet og som Lyset
 37. Tale 1. nyttårsdag 2021 i Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Apg 4:8-12
  2. Tema: Navnet over alle navn er Jesus

Taler holdt i 2021:

 1. Tale holdt 17.1.2021 i Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Luk 4:14-20
  2. Tema: Et jubelår fra Herren
 2. Tale holdt 7. februar 2021 i Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Joh 1:14-18
  2. Tema: Jesu Kristi herlige åpenbarelse
 3. Tale holdt 28. februar 2021 i ELM
  1. Tekst: Luk 7:36-50
  2. Tema: I sjelesorg hos Jesus
 4. Tale holdt 
 5. Tale holdt
 6. Tale holdt 2. april 2021 i EML
  1. Tekst: Mark 15:1-39
  2. Tema: Jesus forhøres , blir spottet, korsfestet og dør for våre synders skyld
 7. Tale holdt 11. april 2021 i ELM
  1. Tekst: Luk 24: 36-48
  2. Tema: Jesus åpenbarer seg for sine disipler
 8. Tale holdt 
 9. Tale holdt 
 10. Tale holdt 
 11. Tale holdt 13. juni 2021 i ELM
  1. Tekst: Rom 8:27-30
  2. Tema: Guds kall til frelse og evig liv
 12. Tale holdt 
 13. Tale holdt 
 14. Tale holdt 
 15. Tale holdt 
 16. Tale holdt 
 17. Tale holdt 
 18. Tale holdt 
 19. Tale holdt 
 20. Tale holdt 
 21. Tale holdt palmesøndag 5. april 2021
  1. Tekst: Matt 21:5-10 og Fil 2
  2. Tema: Jesu rir inn i Jerusalem
 22. Tale holdt 
 23. Tale holdt 
 24. Tale 12. september 2021 i ELM
  1. Tekst: Hebr 10:14-23
  2. Tema: Frimodighet til å gå inn i helligdommen gjennom Jesu blod
 25. Tale holdt 
 26. Tale holdt 
  1.  
 27. Tale holdt 21. november 2021 i ELM
  1. Tekst: Matt 25:1-13
  2. Tema: De ti jomfruer, og viktigheten av å våke
 28. Tale holdt 12.12.2021 i ELM
  1. Tekst: Jes 40:3-10
  2. Tema: Rydd vei for Herren Jesus
 29. Tale 9.1.2022 i ELM
  1. Tekst: Jes 61:1-3
  2. Tema: Et nytt nådens år fra Herren
 30. Tale 30.1.2022 i ELM
  1. Tekst: Jak 5:13-16
  2. Tema: Inviter menighetens eldste hjem for å be…
 31. Tale 20.2.2022 i ELM
  1. Tekst: Matt 17:1-9
  2. Tema: Jesu herlighet åpenbares på fjellet
 32. Tale 20.3.2022 i ELM
  1. Tekst: 1Mos 45:1-15
  2. Tema: Josef gir seg til kjenne for sine brødre
 33. Tale 18.4.2022 (2. påskedag) i ELM av Magnus Sundqvist og Henry Baardsen
  1. Tekst (Henry): Apg 26:19-23 og 27-29
  2. Tema: Paulus’ forsvarstale innfor kong Agrippa
 34. Tale 8.5.2022 i ELM
  1. Tekst: Joh 17:9-17
  2. Tema: Jesu yppersteprestelige bønn
 35. Tale i Luleå 
  1. Tekst: 4Mos 6:22-27
  2. Tema: Den aronittiske og den apostoliske velsignelse
 36. Tale i Luleå Fridsförening
  1. Tekst: Joh 4:19-27
  2. Tema: Jesu sjelesorg med den samaritanske kvinne
 37. Tale i Luleå Fridsförening (Per Gustav Vasara og Henry Baardsen)
  1. Tekst: Ef 1:13-23
  2. Tema: De åndelige velsignelsene i Jesus Kristus
 38. Tale holdt 6.6.2022 i ELM
  1. Tekst: Joh 14:15-21
  2. Tema: Pinsens rike velsignelser