Youtube-sendinger

 1. Tale holdt 19. april 2020, sendt fra Elvebakken bedehus
  • Tekst: 1Pet 2:4-6 og vers 9
  • Tema: “Det kongelige og åndelige presteskapet”
 2. Tale holdt 1. påskedag 2020, sendt fra Elvebakken bedehus
 3. Tale holdt på langfredag 2020, sendt fra Elvebakken bedehus
 4. Tale holdt på palmesøndag 2020, sendt fra Elvebakken bedehus
 5. Tale holdt 3. mai 2020, sendt fra Elvebakken bedehus
  • Tekst: 1Pet 1:1-9
  • Tema: Troens mål – sjelenes frelse
 6. Tale holdt på 17. mai 2010 
  1. Tekst: Luk 1:49-55
  2. Tema: Marias lovsang til Herren pga. hans store gjerninger og for løftet gitt til Abraham og hans ætt – løftet om velsignelsen i Jesus Kristus og om et evig liv
 7. Tale holdt 24. mai 2020. Tolk til samisk Klemet J. Hætta
  1. Tekst: Joh 15:26-27
  2. Tema: Gud sender talsmannen/trøsteren, sannhetens Ånd. Han skal vitne om Jesus, men også vi som er Jesu disipler er kalt til å vitne om Jesus og hans frelsesverk
 8. Tale holdt på 2. pinsedag 2020, tolket til samisk av Klemet J. Hætta
  1. Tekst: Apg 10:34-48
  2. Tema: Bibelsk omvendelse, slik det skjedde med Kornelius
 9. Tale via Skype holdt 14. juni 2020, sendt fra ELM i Alta
  1. Tekst: 1Tim 6:6-16
  2. Tema: Rett og feil gudsdyrkelse/gudsfrykt, og rikdommens farer og forførende kraft
 10. Tale holdt 5. juni 2020 via Skype fra hytta vår på Näs i Finland
  1. Tekst: 1Mos 12:1-8
  2. Tema: Guds trofaste og evige løfte til Abraham, troens far
 11. Tale holdt 16. august 2020 via Skype fra hytta vår i Finland
  1. Tekst: Neh 3:1-5
  2. Tema: Oppbygging og istandsetting av to av Jerusalems porter, nemlig Fåreporten og Fiskeporten og deres åndelige betydning for oss i dag
 12. Tale holdt 6. september 2020 i ELM’s bedehus i Alta
  1. Tekst: 3 Mos 4:1-7 og 3Mos 5:14-26
  2. Tema: Guds lov om syndofferet og skyldofferet som et bilde på Jesus Kristus, Guds uskyldige offerlam, vår Frelser. Jesus var både syndoffer og skyldoffer, Gud til velbehag.
 13. Tale holdt 20. september 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Rom 12:1-2
  2. Tema: Fornyelsen ved den Hellige Ånd og den åndelige gudstjenesten i Jesu etterfølgelse
 14. Tale holdt 4. oktober 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Heb 2:5-17
  2. Tema:  “Litt om hvem Jesus Kristus er og hva han har gjort for oss”
 15. Tale holdt 10. oktober 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Matt 5:18-20
  2. Tema: Vår rettferdighet må overgå de skriftlærdes og fariseernes, eller kommer vi ikke inn i himlenes rike
 16. Tale holdt 25. oktober 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Kol 1:6-12
  2. Tema: Forbønnens velsignende tjeneste
 17. Tale holdt 8. november 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Åp 2:12-17. Skriv til engelen for menigheten i Pergamum
  2. Tema: Omvend dere fra Bileams lære og fra nikolaittenes kjødelige villfarelse!
 18. Tale holdt 22. november 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Joh 20:7-15
  2. Tema: Djevelen blir beseiret og kastet i ildsjøen og den evige dommen, etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger
 19. Tale holdt 29. november 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Åp 3:20-22
  2. Tema: Se, jeg står for døren og banker
 20. Tale holdt 13. desember 2020 på Elvenakken bedehus
  1. Tekst: Profeten Malakia 3:1-2 og 4:5-6
  2. Tema: Vokn opp, og styrk de andre som er i ferd med å dø 
 21. Tale holdt 25.12,2020, 1. juledag 2020 på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Luk 2:1-20
  2. Tema: Juleevangeliet om verdens Frelser
 22. Tale  holdt 27.12.2021, tredje juledag, på Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Joh 1:1-14
  2. Tema: Jesus som Skaperen, som Livet og som Lyset
 23. Tale 1. nyttårsdag 2021 i Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Apg 4:8-12
  2. Tema: Navnet over alle navn er Jesus
 24. Tale holdt 17.1.2021 i Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Luk 4:14-20
  2. Tema: Et jubelår fra Herren
 25. Tale holdt 7. februar 2021 i Elvebakken bedehus
  1. Tekst: Joh 1:14-18
  2. Tema: Jesu Kristi herlige åpenbarelse