19. juni 2024

Den som er gjenfødt ved den Hellige Ånd ønsker, vil, gjør og er slik som Mose lov og hans ord krever.

Utdrag av Luthers forklaring over Romerbrevet: Oversatt fra finsk av Henry Baardsen   Rom. 3:27. Troens lov og Kristi lov. Kristi lov er troen, som er en levende og åndelig ild. Denne ild antenner hjertet, den gjenføder det ved den Hellige Ånds kraft, slik at a) man ønsker; b) man vil; c) man gjør og d) man er slik som Mose lov og hans ord krever. Uten tvil har Paulus lånt dette uttrykket fra Es. 42:4. Ellers skulle det ikke ha …

Kun Kristi lov kan oppfylle Mose lov, ved den Hellige Ånd.

Luther i en forelesning over Romerbrevet: Oversatt fra finsk av Henry Baardsen. Jeg er av den oppfatning at når det står: “Jeg skal skrive mine lover i deres hjerter”, så menes det nettopp det at “Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble oss gitt, Rom 5:5″. Med dette menes Kristi lov og “oppfyllelsen av Mose lov“. Dette er en lov uten lov, uten form, uten noen ende, uten grense, en lov som strekker seg over alle ting, som oppfyller alt som Mose lov befaler eller kan kreve.

Jesus pålegger ikke gjenfødte kristne noen annen lov enn Kristi lov, som er kjærlighetens lov

Luther skriver i boka «I livets kamp» s. 187 Oversatt fra finsk av Henry Baardsen   Kristi lov er kjærlighetens lov. Etter at Kristus har gjenløst oss, fornyet oss, kjøpt oss til sine barn, til sin forsamling og til sin eiendom, så legger han ikke på oss noen annen lov som vi (som gjenfødte kristne som døder kjødets gjerninger …