18. juli 2024

Andakt: “Gled og fryd deg av fullt hjerte!”

Litt om profeten Sefanjas bok og dens budskap – loven og evangeliet

En av “de små profetene” i GT er profeten Sakarja. For meg er han ingen liten profet, men et Guds redskap son forkynner et stort og viktig budskap. Han forkynner et helt Guds ord, både lov og evangelium fullt ut. Og han blander ikke de to embetene, men har et klart og tydelig budskap og skiller også dem fra hverandre slik det bør gjøres. I kapittel en og to forkynner han Guds straff som venter Israels folk på grunn av deres frafall fra Gud og på grunn av deres ugudelige og syndige liv. Han beskriver Herrens dag som en vredens dag, og oppmuntrer den til å søke Herren i dypt alvor. Og omvendelsens nødvendighet skjuler han ikke – en omvendelse som Herren selv skulle virke – et hjertets og sinnets fornyelse hvor Herren selv gjennom sin tjener, Israels konge skulle virke ved sitt evangelium og ved sin Ånd. Guds folk skulle få nye, rene hjerter, for at de skulle kunne påkalle Herrens navn og tjene ham med ett sinn. Syndene skulle utslettes totalt, og siden syndene skulle bli slettet ut og tilgis, trengte de heller ikke å skamme seg over alle de gjerningene som de hadde forbrutt seg mot Herren med. Guds folk skulle få ydmyke hjerter. De skulle bli et bøyet og ringe folk, og de skulle ta sin tilflukt til Herrens navn.

Gjennom denne fornyelsen og helliggjørelsen skulle ikke bare hjertet og leppene bli renset. Og de skulle ikke mer gjøre urett eller tale løgn. Heller ikke skulle det være en svikefull tunge i deres munn. Altså skulle Herren selv virke en hjertets og sinnets fornyelse, båre rettferdiggjørelse og helliggjørelse.


Tekst: “Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter! Herren har tatt bort dine straffedommer, han har ryddet bort din fiende. Israels konge, Herren, er i din midte, du skal ikke mer se noe ondt. På den dagen skal det bli sagt til Jerusalem: Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke! Herren din Gud er i din midte, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop“, Sef 3:14-17.
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *