29. mai 2024

Grener av Gamle Olof Hersesson Bures slekt spredt over hele Nordkalotten


I boka “Lapin profeetan oppilaat” forteller Hjalmar Westeson at en av Lars Leevi Læstadius sine medarbeidere, predikant Antin Pieti – eller Per Anders Persson Nutti , var av adelslekta Hermelin. Han var sjelden lang og tynn, hadde lyst langt hår og blå øyne, noe som var sjeldent blant befolkningen i Karesuando-området for øvrig.Det var dessuten en gren av en annen meget kjent gammel allmueslekt i Sverige som hadde direkte forgreninger opp til Nordkalotten, og det var slekten etter Gamle Olaf Hersesson Bure som levde på 1300-tallet. Hans identitet er bekreftet med pålitelige historiske dokumenter skrevet av Johanes Bureus (1568-1652)  – som selv var en etterkommer av Gamle Olav Hersesson Bure. Gamle Olafs identitet er dessuten verifisert med DNA-analyser tatt av Gamle Olavs nuværende slektninger. Gamle Olav er den eldste personen i Bureslekten som man kjenner med sikkerhet. Navnet Bure viser at de kom fra nåværende Bureå i Skellefteå. 


Bure-ätten omtalt i  “Släktshistoria.se”: 

“Sveriges mest kända allmogesläkt från medeltiden är utan tvekan den så kallade Bureätten från norra Västerbotten. Den framgångsrika släkten förgrenade sig åt både norr och söder och flera av dess ättlingar blev ärkebiskopar, kungliga toppämbetsmän och borgmästare”.


Etterkommere av Gamle Olav ble inngifta med “kjentfolk” fra Nordkalotten

En av etterkommerne av Gamle Olav giftet seg med noen fra Nordkalotten, bl.a. med Fjellström- og Grape-slekta, og dermed med en indirekte slektning til min oldemor Greta Katarina/Kaisa Arnesen, født Aidantausta, altså med hennes tippoldemors brorsønn.


Oldemor Greta Kaisa, hennes søsken og  hennes mors og fars familie og deres slektsgrener fra 1300-tallet

En annen direkte etterkommer av Gamle Olav fra 1300-tallet er Johan Eriksson Raattamaa fra Kuttainen i Karesuando, min 4. oldefar. Dermed er Gamle Olav en direkte stamfar til svært mange i Kuttainen og i Nord-Sverige og Nord-Finland. Dessuten var Gamle Olav en stamfar til min finske oldemor Greta Kaisa og hennes søsken. Og på den måten stammer også etterkommerne av Uno Välitalo, Siri Töyrä, Ida Raattamaa og Elsa Raattamaa, alle fra Kuttainen,  fra Bure-slekta. Og det samme gjelder slektningene etter Karl Johnsen, slektningene til Signe Jensen, de som er av samme slekt som Fred Ivar Opgård og mange i Knutsen- og Leinan-slekta, alle fra Alta. 

Oldemors bror, Erik Adolf Aidantausta, var med Eeva Stiina Aidantausta (Alatalo). Også hun hadde Gamle Olav som sin stamfar, og gjennom samme slektsgren som hennes mann, selv om de ikke var nære slektninger. Det samme gjelder også etterkommerne etter Eva Stina Aronsdatter Suhr, født Aidantausta-Polojoensuu. Hun var søskenbarn til min oldemor Greta Kaisa.  Alt dette viser at en av de absolutt verifiser eldste slektene i Sverige – Bureätten – har utallig mange etterkommere på hele Nordkalotten. Gamle Olav er min 16. bestefar i direkte nedstigende ledd

Så langt jeg har funnet ut, er ikke noen i slektsgrenen som vi stammer fra adelsfolk, men bare fra andre slektsgrener. Gamle Olav hadde nemlig tre sønner, Olav, Fale og Anders, og det er førstnevnte vi er etterkommere av. Men samtidig er det slik at deres stamfar er også vår stamfar, i mitt tilfelle i 16. nedstigende ledd. Det som gjorde at jeg oppdaget dette funnet, var bare en ren tilfeldighet. Jeg skulle nemlig hjelpe en bekjent av meg med å finne litt ut av hans slekt, og det var da jeg oppdaget mine slektsrøtter helt tilbake til 1300-tallet og til Gamle Olav. Dette er bare nok en bekreftelse av Nordkalottens historie og om folkevandringene gjennom århundrene. En person i min slekt fra samme tid – som faktisk er i slekt både med min mor og min far – er birkarl Johan Chore fra Novgorod, f. ca. 1300. Andre fra 1300-1400-tallet er de tre birkarlene Hiitamaa fra Birkaland i tillegg til over 25 birkarler som er mine direkte stamfedre, pluss mange, mange flere av mine stamfedre fra hele Finland, fra Sverige, fra Belgia og fra Tyskland. Til sammen er de en blandet skare som helt fra 1600-tallet til slutten av 1800-tallet stadig har kommet nordover gjennom Tornedalen og til sist hit opp til Ruija. Så etterkommeren etter Gamle Olav var nok bare en av godt over 30 “innvandrere” som jeg har slektsrøtter fra. Og bare det faktum at 23 av den var birkarler, illustrerer godt både når de levde og hvilke jobb de hadde.


Mitt direkte slektskap med Gamle Olav Hersesson, f. ca. 1380,  er som vist nedenfor:

 Henry Baardsen <  Ragna Berntine Baardsen (1916-2012), Elvenakken, Alta < Brita Maria Nilsen (1881-1951), Elvebakken, Alta < Greta Kaisa (Katarina) Aidantausta Arnesen (1851-1934), Kätkäsuvando > Alta  < Elsa Maria Johansdotter Leppäjärvi Aidantausta, f. 1817, Leppäjärvi > Kätkäsuvando < Elias Johansson Leppäjärvi, f. Raattamaa  (1790-1877), Kuttainen > Leppäjärvi < Johan Eriksson Raattamaa  (1752-1804), Kuttainen, Sverige < Erik Pehrsson Kyrö (1723-1778),  Raatamavaara > Kuttainen, Sverige < Pehr Michelsson Raattamaa (1685-1742), Raattamavaara, Kittilä < Mikko Mikonpoika Kyrö (1644-1734), Vuontisjärvi > Raattamaa, Kittilä <  Mickel Jönsson Kyrö (1663-1711), Pello > Vuontisjärvi < Anna Staffansdotter Antti  (1579 ?-1666), Pello < Staffan Andersson Antti (1670-1635), Pello  < Anders Henriksson Pello (1550-1630), Pello < Elin Steffansdotter Pello, Bureå  < Kerstin Hersesdotter, Bureå < Herse Andersson, Bureå < Anders Olofsson, Bureå  <  Olof Olofsson, Bureå < Gamle Olof Hersesson, Bureå i Skellefteå.


Ikke dokumenterbare “fantasi”-fortellinger om Gamle Olav Hersesson Bure sine forfedre

Egentlig fant jeg forfedre og mange slektninger til Gamle helt tilbake til 1100-tallet. Men disse opplysningene anses for å være upålitelige, så de tar jeg derfor ikke med.  Men som et lite innblikk i hva noen i sin fantasi har forestilt seg og funne på – mer som en saga som ikke er verifisert som historisk dokumenterbart – kan jeg vise til siden nedenfor: 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *