https://www.hbardsen.com

Hvordan blir man et Guds barn? Bibelsk omvendelse og gjenfødelse gir barnerett, fred med Gud og en god samvittighet

Kilde: “Elämä uskossa”, av Uuras Saarnivaara

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Guds rike har kommet nær, og er nærværende der hvor det finnes troende mennesker. Disse troende menneskene hører til Guds rike, og hvor dette rikes evangelium forkynnes ved den Hellige Ånds kraft, der er Guds rike. Når et menneske opplever at Gud gir ham besøkelsestid, og han ønsker og lengter etter å få sine synder tilgitt, og samtidig har lyst og lengsel etter å få begynne å følge Jesus i lydighet til Bibelens undervisning, da er Guds rike nær dette menneske, med sin frelse.

 

Omvendelse er det samme som hjertets og sinnets forandring

Ordet omvendelse er en tolkning av det greske ordet metanoia, som ordrett betyr sinnets forandring. Tilsvarende verb er metanoein, som betyr å forandre sitt sinn. Det er altså tale om en forandring av både sinn og hjerte, der man fra å være et vantro menneske, blir et troende Guds barn.

Tilsvarende hebraiske ordpar er TeShuVaH / ShuV, som betyr å vende om. Dette innebærer at et menneske som lever på vantroens vei – den vei som fører til fortapelse – ved Guds Ånds kraft gjør en helomvending, og begynner vandringen mot den vei som er troens og lydighetens vei. Da våkner han opp, slik at han ser at den vei han går på er syndens og vantroens vei, som kommer til å føre ham til fortapelse i helvete (om han ikke får nåde til å bli et Guds barn). Men når han omvender seg, blir han til et Guds barn som begynner vandringen mot himmelen, i tro og i lydighet.

 Les mer på side 3!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.