https://www.hbardsen.com

Hvordan blir man et Guds barn? Bibelsk omvendelse og gjenfødelse gir barnerett, fred med Gud og en god samvittighet

”Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet!” Mr 1:15.

Jesus sier:

«Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere», Joh 8:31-32.

 

Gud gir troen ved å høre forkynnelsen av Guds Ord om Guds nåde
Noen ganger skjer omvendelse og veien til tro ved at den angrende bekjenner sine synder for Gud, og ber om nåde. Og når han hører det forkynte nådens ord, gir Gud troen i hans hjerte, (Oversetters kommentar: slik det skjedde i Kornelius hus, se Ap 10:43). All rett, evangelisk forkynnelse inneholder jo budskapet om at synden er forsonet og tilgitt ved Jesu offer på korset, og i hans blod.

Be om tilgivelse
Deretter kan denne personen, når det er behov for det, be om tilgivelse av mennesker som han har syndet mot.  Dette bør man undervise om, også til barna når de er små.

Gud virker en frelsende tro ved Ordet som vi hører forkynt
Selv om omvendelsen og veien til tro kan være litt forskjellig for ulike mennesker, så skjer det tross alt at alle kommer til tro på den samme måte som det fremgår av Rom 10:17:

«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord».

Gud kan gi troen ved det leste Guds Ord og ved døvespråk
For enkelte menneskers vedkommende virker Guds Hellige Ånd slik, at de kommer til tro ved Guds Ord som er skrevet i brev, eller i en trykt bok (Oversetters kommentar: f.eks. Erkki Antti, nærmeste medarbeider til L. L. Læstadius og Johan Raattamaa). Og døve mennesker kan komme til tro ved Guds Ord formidlet ved døvespråk. Hovedsaken er at evangeliets ord når inn til menneskets sjel, og at den Hellige Ånd ved evangeliet får virke (en frelsende) tro i mennesket.

Om noen kommer til tro i ensomhet (når de hører eller leser Guds Ord, slik nevnt ovenfor), skjer det kun om den Hellige Ånd, gjennom Guds Ord, som denne personen allerede har fått høre, skjenker troen og gjør Ordet levende. I alle fall: Uten (at man først har fått høre) evangeliet om Jesus, og uten å bli benådet i Jesu blod, kan dette ikke skje.

Skriften sier:

«Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde [av de som er født ved Ånden] av hans skapninger», Jak 1:18.

«For dere er gjenfødt … ved Guds ord, som lever og blir»…«Og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet», 1 Pet 1:23, 25.

Og Paulus sier:

«… evangeliet… for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror», Rom 1:16.

 Gud frelser i løpet av et øyeblikk, på en gang, når vi blir et Guds barn
Verbene i «dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd» (1 Kor 6:11), er i tidsformen aeorist (noe som skjedde i løpet av et øyeblikk). I setningen «Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike (Kol 1:13), står verbene «fridde (= frelste) og «satte» også i aoerist. Frelsen og utfrielsen skjedde i løpet av et øyeblikk, og etter det fulgte det et helt nytt liv som et frelst menneske.

Det å komme til tro og det å bli omvendt, sammenlignes ofte med en naturlig fødsel. Det viser jo klart at det er en engangshendelse, og etter fødselen vokser barnet opp og gjør saker og ting etter hvert. Det er derfor ikke slik noen lærer, at gjenfødelsen er en kontinuerlig prosess.

 Les mer på side 5!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.