19. juni 2024

Mose lov krever viljen, kjærlighet, hele hjertet og gjerningene. Kristi lov oppfyller alt Mose lov krever i vårt sted, av nåde.

Kilde: Galattalaiskirjeen selitys (Valitut teokset s. 106)
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

 

Det som gjerningenes lov (eller Mose lov) krever av oss mennesker, er Åndens lov. Det vil si viljen til å gjøre det som budene krever. Dessuten krever loven kjærlighet av oss

Åndens lov er en lov som aldri kan bli skrevet med bokstaver og som heller ikke kan uttrykkes med ord.  Det er en lov som heller ikke kan tenkes med tanker. Men det er en levende vilje, ja det er selve livet (etter at Gud ved troen har gitt sin Hellige Ånd i hjertet, og ved Ånden har begynt å lede sitt barn i Kristi etterfølgelse og Åndens helliggjørelse).

Dette må man erfare! Det er en slik virkelighet som bare Guds finger kan skrive inn i hjertet. Rom 5:5 sier: “Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved Den Hellige
Ånd, som ble gitt oss”. Samme sak behandler også Jer. 31:33, slik apostelen fremstiller det i Hebr. 8:10 og Hebr. 10:16: “Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter“. Dette åndelige lys i sjelen og den flamme Gud tenner i våre hjerter –  sier jeg (Martin Luther) – Det er troens lovden nye lovKristi lovÅndens lov og nådens lov. Denne lov rettferdiggjør. Den oppfyller alt (som Mose lov forbyr og krever), og den korsfester kjødet med alle dets onde lyster og begjæringer.

Augustin, som døde salig, uttrykker seg meget herlig om denne sak: “Den som lever rettferdig og som elsker rettferdighet, han lever – om man så vil si, i overensstemmelse med loven, slik som det bør leves. Legg merke til dette, “den
som elsker rettferdighet”: Slikt vet og kjenner naturen ikke noe av, men det er (bare) troen som kan virke dette. Slik sies det jo også i 2. Kor. 3:3: “Det er tydelig at dere er Kristi brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på
hjertets kjødtavler”……….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *