29. mai 2024

Sitater av Luther. Kristi lov er: “Elsk din neste”!

Hvordan forstod Luther uttrykket “Kristi lov”? Vi lar Luther selv svare: Oversatt fra finsk av Henry Baardsen. Etter at Kristus har forløst oss, fornyet oss og gjort oss til en del av hans egenmenighet, så har han ikke gitt oss noen annen lov enn den lov Johannes talerom i sitt evangeliums 13. kapittel, den lov som angår den innbyrdes kjærligheten: ”Ett nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet tilhverandre”, Joh 13:34-35. Og Luther fortsetter i ”Svar til Latomus”:Hva har Kristus fortjent for meg? Kristus har virkelig en gang for alle forløstmeg og frelst meg fra alle mine synder og fra døden. Ved sin død har hanfortjent ”Livets Ånds lov” for meg, den (Ånd) som alene kan gjøre meg levende. …

Forskjellen på Mose og Kristi embete. Den nye Profet Kristus gir oss alt det som Mose lov krever. Ved sin Hellige Ånd og ved at han gir oss et nytt hjerte og et nytt sinn, gir han oss lyst og vilje til å gjøre Guds vilje helt frivillig, av kjærlighet til Gud og sin neste.

Kilde: Autuuden lähteillä, s. 16-17. Toimittaja A. E. Koskenniemi. Helsinki 1917. (SLEY) Oversatt fra finsk av Henry Baardsen Etter å ha sammenlignet disse to embetene …

Kun Kristi lov kan oppfylle Mose lov, ved den Hellige Ånd.

Luther i en forelesning over Romerbrevet: Oversatt fra finsk av Henry Baardsen. Jeg er av den oppfatning at når det står: “Jeg skal skrive mine lover i deres hjerter”, så menes det nettopp det at “Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble oss gitt, Rom 5:5″. Med dette menes Kristi lov og “oppfyllelsen av Mose lov“. Dette er en lov uten lov, uten form, uten noen ende, uten grense, en lov som strekker seg over alle ting, som oppfyller alt som Mose lov befaler eller kan kreve.

Jesus pålegger ikke gjenfødte kristne noen annen lov enn Kristi lov, som er kjærlighetens lov

Luther skriver i boka «I livets kamp» s. 187 Oversatt fra finsk av Henry Baardsen   Kristi lov er kjærlighetens lov. Etter at Kristus har gjenløst oss, fornyet oss, kjøpt oss til sine barn, til sin forsamling og til sin eiendom, så legger han ikke på oss noen annen lov som vi (som gjenfødte kristne som døder kjødets gjerninger …