18. juli 2024

Hva sier Jesus, Bibelen og Luther om gjenfødelse?

Kilde: Voiko Raamattuun luottaa? s. 946-947. Av Uuras Saarnivaara
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

Uuras Saarnivaara skriver: “Det Nye Testamentet inneholder ikke noe bibelsted der det står at gjenfødelse skjer i dåpen“.

I Joh 3:5 leser vi:

  • Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Og i Tit 3:5 leser vi:
  •   … “frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter Sin miskunnhet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd

De to bibelstedene ovenfor taler om gjenfødelsen slik:

  • a) å bli født av vann (Joh 3:5a), og
  • b) gjenfødelsens bad (ved den Hellige Ånd) i Joh 3:5b og Tit 3:5.

Paulus taler her om å bli født av Ånden og om den fornyelse som den Hellige Ånd virker. Gjenfødelsen består altså av begge disse to. Kun når begge disse to er en virkelighet, har gjenfødelse skjedd.


Gud gjenføder oss ved Ordet
Det eneste “midlet” som Det Nye Testamente nevner at gjenfødelsen skjer ved
, er Ordet – og aldri dåpen alene.

  • For selv om dere skulle ha ti tusen læremestre i Kristus, så har dere ikke mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet“, 1Kor 4:15.
  • For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir”, 1Pet 1:23.
  • Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger“, Jak 1:18.

Kommentar (H.B.):
Ifølge Jesus er gjenfødelse helt avgjørende for at vi skal kunne komme inn i Guds rike. Han sier i Joh 3:3: “Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og i Joh 3:5 sier han: “Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Å bli født på ny, er det samme som å bli gjenfødt. Siden vi mennesker er av Adams ætt, er vi alle sammen delaktige av syndefallet. Derfor kan ingen av oss frelse oss selv. Fra naturens side er vi totalt hjelpeløse, slik Paulus uttrykker det, vi er: “… solgt til trell under synden, Rom 7:14. Jesus sier til Nikodemus: “Det som er født av kjødet, er kjød…” Og i Joh 6:63 sier Jesus: “Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv”.


Luther lærer videre om hvordan gjenfødelsen skjer:

“… gjenfødelsen, som gjør oss til Guds barn, … skjer i hjertet … ved evangeliets Ord. Dette Ord viser for hjertet både Guds vrede i ham og virker syndserkjennelse og anger. Men Ordet viser også på Guds nåde i Kristus, det trøster hjertet, og virker slik at hjertet finner fred med Gud”

Dette Ord inneholder den Hellige Ånds kraft, og det er denne Ånd som tenner og vekker hjertet, slik at det får en sann gudsfrykt, sann tillit til Guds nåde og til den trøst Gud vil gi. Dessuten får man frimodighet til å påkalle Herren…

Slik fornyer Gud hjertet, … så mennesket begynner å få lyst til å elske alt det som er godt … Et slikt nytt hjerte og liv er noe som den Hellige Ånd virker … ved Ordet og ved dåpen (WA, 21:538s).


Om den egentlige eller den åndelige gjenfødelse lærer Luther:

Ifølge disse ovennevnte ord av Luther, skjer den egentlige eller den åndelige gjenfødelse når samvittigheten våkner opp, og når man kommer til tro. Dette er den “åndelige dåp”, eller det at dåpen får virke det som egentlige er meningen med den …

Slik lærer Bibelen og Luther, nemlig at gjenfødelsen skjer når hjertet blir sønderknust og når man kommer til en levende tro.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *