29. mai 2024

Luthers lære om gjenfødelsen

Kilde: “Voiko Raamattuun luottaa?”, av Uuras Saarnivaara
Oversatt fra finsk: Henry Baardsen, Alta

 Luther lære om hvordan gjenfødelsen skjer:

“… gjenfødelsen, som gjør oss til Guds barn, … skjer i hjertet … ved evangeliets Ord. Dette Ord viser for hjertet både Guds vrede i ham, samtidig som det er Guds Ord som virker syndserkjennelse og anger. Men Ordet viser også på Guds nåde i Kristus.  Det trøster hjertet, og virker slik at hjertet finner fred med Gud

Dette Ord inneholder den Hellige Ånds kraft. Og det er denne Ånd som tenner og vekker hjertet, slik at dette menneske får en sann gudsfrykt, en sann tillit til Guds nåde og til den trøst som Gud vil gi. Dessuten får man frimodighet til å påkalle Herren…

På denne måte fornyer Gud hjertet, … sik at mennesket begynner å få lyst til å elske alt det som er godt … Et slikt nytt hjerte og et nytt liv liv er noe som den Hellige Ånd virker … ved Ordet og ved dåpen (WA, 21:538s).


Den egentlige eller den åndelige gjenfødelse

Ifølge disse ovennevnte ord av Luther, skjer den egentlige eller den åndelige gjenfødelse når samvittigheten våkner opp, og når man kommer til tro. Dette er den “åndelige dåp”, det vil si: At dåpen får virke det som er Guds egentlige hensikt med den

Slik lærer Bibelen og Luther, nemlig at gjenfødelsen skjer når hjertet blir sønderknust og når man kommer til en levende tro.

 


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *