24. mai 2024

Det forkynte Guds Ord – et nådemiddel til gjenfødelse og frelse

Det forkynte Guds Ord som nådemiddel – Hva sier Bibelen?

 

 1. Hva virker forkynnelsen av et helt Guds Ord?
  1. Vi blir renset ren fra all synd ved å høre og tro Ordet
  2. Vi blir frelst ved det forkynte ord
  3. Gud gir oss en levende tro ved forkynnelsen av evangeliet
  4. Ordet føder oss på nytt og vi blir Guds barn
  5. Den Hellige Ånd gis ved det forkynte ord
  6. Den Hellige Ånd formidles ved forkynnelsen

 1. Den som forkynner, vitner eller gir kristen sjelesorg, er Kristi
  sendebud, og er i forlikelsens tjeneste
 2. Hva menes med forkynnelse? Det er det talte Guds ord, som lyder i:
  1. Kristen forkynnelse, der Jesu frelsesgjerning, omvendelse
   og syndenes forlatelse er kjernebudskapet
  2. Personlig vitnesbyrd av en kristen som  fått den
   Hellige Ånd
  3. Sjelesørgerisk samtale på tomannshånd
  4. Vitnesbyrd og samtale om tros- og frelsesspørsmål i
   mindre grupper
 3. Hva må/bør forkynnelsen inneholde for at den skal være
  et nådemiddel som formidler frelse? 

  1. Loven, som forbereder hjertet til å ta imot evangeliet
   (Merk: Loven er ikke et nådemiddel, og gir ingen del i Guds nåde)
  2. Evangeliet, det glade budskap om Guds uforskyldte nåde i Jesus Kristus
  3. Ordet om korset  – Jesu stedfortredende soningsdød på Golgata
   for å frelse oss
  4. Forlikelsens tjeneste som Kristi sendebud
  5. Bruk av nøkkelmakten – forkynnelse av syndenes forlatelse