29. mai 2024

Jesus Kristus, vår nådestol

Hør og les Herrens ord!
Hør og les Herrens ord!
Jesus Kristus, vår nådestol
Loading
/

Nådestolen – et bilde på Jesus

Bakgrunnen for ordet “nådestol” kan du lese om i stykket “Frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod“. Ordet “nådestol” er brukt bare to ganger i NT, i Rom 3:26 og i Hebr 9:5. Den første som tok dette ord i bruk i sin bibeloversettelse, var Martin Luther, og siden fulgte mange andre etter. Man mener at “nådestol” er et godt dekkende ord for grunntekstens betydning.

Les også:

  1. Jesus gjorde soning for hele verdens synder en gang for alle
  2. At Jesus har sonet all synd, betyr ikke at alle er forlikt med Gud
  3. Abels offer. Et forbilde på Jesus og hans blod til soning
  4. Gud gjorde klær av skinn til Eva og Adam. Et bilde på Jesus og hans blod til soning
  5. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud

Vi leser i Rom 3:

«Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de syndene som før var gjort»,  Rom 3:25.

Nådestolen i GT
Ordet nådestol har sin bakgrunn fra Den store forsoningsdagen i Det Gamle Testamente. Inne i det “aller helligste” skulle Aron som den første av Guds yppersteprester gjøre soning for folkets synder. Soningen skjedde ved at offerdyrets blod ble stenket på gull-lokket som var plassert på toppen av pakts-arken, som blant annet inneholdt de to lovens tavler med de ti Guds bud. Loven fordømte alle mennesker, uten nåde, siden alle mennesker hadde syndet, inklusiv ypperstepresten.

I utgangspunktet fantes det ingen ingen vei å slippe unna lovens anklager, og heller ikke den altseende og nidkjære Guds øyne, han som åpenbarte seg i tabernakelet eller i fra sin himmel. Men redningen ble nådestolen. Den ble plassert mellom lovens anklager og dens fordømmelse, og den hellige og nidkjære Guds vrede. Og når Aron stenket nådestolen med offerdyrets  blod – det som måtte ofre sitt liv for at folket skulle få leve – så gjorde det soning. Det var som et dekke som kom mellom synderen og Gud, og skjulte eller tok bort hans  hellige vrede på grunn av folkets frafall og synd. Det var dette som virket soning og gav den del i “syndenes forlatelse”. Dette var et bilde på Frelseren Jesus Kristus, han som på Golgatas offer-alter  gav sitt liv og sitt uskyldige blod til soning for alle våre og for hele verdens synder. Men selv om Jesus sonte hele verdens synder, så betyr det ikke at alle mennesker blir frelst, uten omvendelse og tro.  For enhver av oss må personlig omvende oss, komme til tro på at Jesus døde for sine synder, og at han ble oppreist fra de døde til sin rettferdiggjørelse og frelse.

Kristus – vår nådestol
Alt det som er sagt ovenfor peker direkte på Frelseren Jesus Kristus, og alt det som han har gjort for vår frelse. Jesus var selv syndfri, hellig, rettferdig, uskyldig  og ren. Han hadde aldri gjort noen synd, og det var ikke svik på hans lepper. Men tross det tok han frivillig på  seg hele menneskehetens synder og bar dem opp på forbannelsens tre, der han led og døde for våre synder. Men han elsket oss så høyt at han frivillig døde for våre synders skyld, og gav sitt liv og sitt blod til renselse for våre synder.

Vår eneste mulighet for å bli frelst er personen Jesus Kristus. Men så kan vi spørre: Hvor finner vi Jesus? Og hvor finner vi nådestolen?

Hvor finner vi Jesus og hvor er nådestolen?
Om vi stiller spørsmålet til de som bærer kristen-navnet, vil vi helt sikkert få mange forskjellige svar. En del vil henvise at de ba til Gud og så ble de frelst. Andre igjen mener at de har blitt kristne, uten at de kan fortelle noe spesielt om hvordan det skjedde, eller hvor de fant Jesus og fikk del i Guds nåde. Noen kan fortelle  at de har funnet Jesus på tomannshånd med Gud, kanskje ved en uforklarlig opplevelse. Så finnes det også de som utelukkende vil henvise til nådemidlene, til dåpen og nattverden, det er den eneste vei til frelse. Er de døpt, så mener de at de dermed automatisk er Guds barn.

Når det gjelder hva nådestolen er og hvor den finnes, er svarene ofte ennå flere og mer upresise.

Hva lærer Guds ord?
Bibelen er entydig på at ingen blir frelst, utenom Jesus. Han er Frelseren. For det finnes ikke noe annet navn som vi mennesker kan bli frelst ved.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *