18. juli 2024

Luther: Ordet og sakramentene som tegn

Kilde: Frelse og helliggjørelse ifølge Luther, av Uuras Saarnivaara
Oversett fra finsk av: Henry Baardsen, Alta

Ordet om syndenes forlatelse lovet i forbindelse med sakramentene

Forkynnelsen av evangeliet og sakramentene står i en uløselig forbindelse med hverandre. Men Ordet har førsteplassen, og sakramentene får sin betydelse bare når de forvaltes i forbindelse med at evangeliet blir forkynt.

“Man får ikke adskille Ordet og sakramentene. For Kristus har innesluttet sakramentene i Ordet. Uten Ordet kan vi ikke få noen trøst av sakramentene. Og vi ville ikke engang vite hva sakramentene er” [WA 52, 274, 22, Huspostillen, 1. søndag etter påske].

I Den lille katekisme sier Luther: “Vann uten Guds Ord er bare vann; men når det er forenet med Guds Ord, så blir det til dåp”.

Det er bare en ting som adskiller dåp og nattverd fra forkynnelse av evangeliet. Og det er at Gud har knyttet synlige tegn til dem, derfor at han vil styrke evangeliets løfter som er gitt i forbindelse med dåpen og nattverden, for at det skal være lettere for oss å tro på disse løfter og å holde hardt fast ved dem. Og slik vil Gud på en nådig måte senke seg selv ned til vårt nivå, og han vil forholde seg til oss etter vår natur.

“Slik vil Den Hellige Ånd lede oss til de evige, himmelske og usynlige saker (som er over vår fatteevne) ved hjelp av disse synlige saker. Og ved disse lokker han og kaller  på oss [WA 39, I, 111, Disp. 1537].

Til og med i sakramentene er Ordet det egentlige nådemiddelet. Luther poengterer at nåden gis oss i dåpen og i nattverden ved Ordet:

“Det er ikke vannet som virker det, men det er Guds Ord som er forenet med og i vannet, og troen på Guds Ord som er forenet med vannet. For uten Guds Ord er vannet bare vann, og ikke noen dåp. Men når vannet er forenet med Guds Ord, så er det en dåp, et nåderikt livets vann …

“Med disse ord får vi ta imot syndenes forlatelse, liv og salighet i [alterets] sakrament …”

“Det å spise og drikke virker ikke dette, men de ord som er forent i disse sakrament”: “Dette er mitt legeme som blir gitt for dere!” “Denne kalk er den nye kalk i mitt blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse!

Disse ord er med – i tillegg til at man legemlig spiser (brødet) og drikker (vinen) – hovedinnholdet i dette sakrament. Den som tror disse ord, han får også del i det som disse ord lover, nemlig syndenes forlatelse”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *