29. mai 2024

Sitater av Luther: Bibelen er klar og tydelig

Bibelen, Guds Ord er en klar og tydelig bok, ikke en uklar eller en dunkel bok som mange mener.  Men for å kunne forstå den rett, behøver vi opplysning av Guds Hellige Ånd. Uten en levende tro og Åndens ledning, blir Bibelen bare en samling av løsrevne sitater uten noen sammenheng. Men ved Åndens åpenbaring blir Bibelen en kjær bok som lærer oss den sanne Gud å kjenne, og den han utsendte, Jesus Kristus, så vi kan finne evig liv og frelse i ham.

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

Det er en forskrekkelig bespottelse og vanæring av den Hellige Skrift og av hele kristenheten, når man sier at den Hellige Skrift er uklar, og ikke så tydelig at alle kan forstå den, lære troen av den og vitne om sin egen tro med (utgangspunkt i) Bibelen. For det er aldri skrevet noen bok her på jorden som er mer tydelig enn Bibelen er. Slik som solens klarhet er i forhold til andre lys, slik er Bibelen i forhold til andre bøker.

Dere får aldri la noen lede dere bort fra den Hellige Bibel, hvor mye de enn skulle prøve det, for dersom dere blir trette (og gir etter), så har dere tapt, og da kan de føre dere hvor de enn måtte ønske. Men om dere bare forblir faste ved Bibelens lære, så skal dere seire. Da skal dere ikke behøve å lytte til andre røster eller høre på hva andre roper lenger, men dere vil bli bestående klippefaste, slik en klippe i havet ikke påvirkes, selv om havet bruser og bølgene slår mot den.

Men vær bare trygge og tvil ikke, for det finnes ikke noe som er klarere enn solen. Ja forresten, det gjør det; Bibelens lys er klarere enn solen. Og om det også kommer en sky foran solen, så er den samme klare solen allikevel bak skyen. Altså, om det også finnes noen uklare steder i Bibelen, så skal du allikevel ikke fortvile, for Bibelen et tross det den samme Sannhet, som er klar og tydelig på andre steder (hvor samme sak behandles). Og den som ikke klarer å forstå det i Bibelen som er uklart, han bør holde seg til det som er tydelig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *