15. juni 2024

Troen og dåpen (Andakt og en 28 min. tale)

Tekst: Mark 16: 15-16

“Og Han sa til dem: “Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!  Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt”. 

Lytt til tale over temaet “Troen og dåpen” (28 min.) Merk: Ikke samme innhold som i teksten.

Forkynnelsen av evangeliet regnes som hovednådemiddelet

Teksten vår (Mr 16:15-16) er en del av Jesu misjonsbefaling. Guds største vilje er at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse (1Tim 2:4). Nettopp derfor sendte Gud sin Sønn Jesus til verden for at han skulle frelse oss fra våre synder og gi oss del i det evige livet. Og for å innby til denne frelse sendte også Jesus ut sine egne apostler og sine vitner, slik at de skulle oppmuntre alle mennesker alle steder at de skal omvende seg og tro, slik at de kan bli frelst (Lk 24:47; Apg 17:30). Og dette oppdrag er også gitt videre til oss, og skal lyde helt til verdens ende.

Les videre på side 2!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *