29. februar 2024

Troen og dåpen (Andakt og en 28 min. tale)

For Jesus var forkynnelsen av Guds rikes evangelium alltid det aller viktigste. “Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!” var ofte ord som Jesus forkynte. Og han oppmuntret også sine tilhørere: “Tro på Gud og tro på meg”! Og ved mange tilfeller vitner Jesus om personer som trodde på ham, selv om de ennå ikke hadde blitt døpt med den kristne tro: “Din tro har frelst deg”!

 

Altså knyttet Jesus alltid troen og frelsen sammen. Og dette er viktig også for oss. I Joh 4 leser vi om Jesu forkynnervirksomhet og om hvordan han førte ut evangeliet til frelse for alle som tok imot ham. I kapittel tre fortelles det om døperen Johannes, og hvordan alle kom til ham. Men om Jesus sies det helt spesielt: “… Jesus vant flere disipler og døpte flere enn Johannes – enda Jesus ikke selv døpte, men disiplene hans (Joh 4:1-2). 

Siden forkynnelsen av evangeliet er hovednådemiddelet, får vi være trygge på at de menneskene som kom til en levende tro på Jesus – allerede før Jesu disipler rakk å døpe dem – var Guds barn og frelste, slik også Jesus selv ved mange tilfeller bevitner. Altså så er det ved troen som et menneske får del i frelsen, og deretter følger dåpen.

Men siden Jesus selv knytter troen og dåpen tett sammen når han sier: “Den som tror og blir døpt, skal bli frelst“, så ble også de som hadde tatt imot troen døpt like etter at de kom til tro. Slik var praksisen i Jesu virksomhet, slik praktiserte også apostlene det og slik praktiserte den første kristne kirke det.

Av dette lærer vi at Gud forplikter oss til å la oss døpe, dersom vi bare har anledning til det. For slik Jesus  sier det, så er det den som tror og blir døpt, som skal bli frelst. Men dersom dåpen hadde vært et absolutt vilkår for å bli frelst, hadde Jesus sannsynligvis ha sagt: “Den som ikke blir døpt, skal  bli fordømt. Men det sier han ikke. Derimot sier han: “… den som ikke tror, skal bli fordømt”. 

Altså er det bare de som ikke tror, som skal bli fordømt, nemlig de som forkaster både troen og dåpen, og som ringeakter dåpen . Dette gjelder altså ikke de som tror, men som ikke rekker å bli døpt før de dør av årsaker so de ikke selv rår over.

 

Konkrete eksempler på mennesker som har blitt frelst, selv om de ikke nådde å bli døpt:

Les videre på side 3!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *