17. juli 2024

Guds visdom og allmakt er mye høyere enn moderne vitenskap kan forstå


For den menneskelige fornuft er det mye som vi ikke kan forstå eller forklare. Den har sine klare begrensninger. Selv Bibelen gir oss ikke svar på alt som vi mange ganger kanskje skulle ønske å finne svar på. For den er ikke ment som et vitenskapelig oppslagsverk. Dersom Gud i Bibelen skulle ha forklart alt det kompliserte som vitenskapen strever med å skjønne, ville neppe noen av oss ha forstått noe av det,  siden slikt ligger høyt over vår menneskelige fatteevne. Og alt kan heller ikke bevises vitenskapelig, siden det ikke vil være mulig å gjenta prosessen i et laboratorium. Det gjelder først og fremst urcellen, opphavet til alt senere organisk liv. Hvordan oppstod den første cellen? Og hvor kom egentlig det første DNAet fra? Alt dette er noe et omfattende internasjonalt forskerteam forsøker å finne svar på også i våre dager. Men de vil neppe komme til noe vitenskapelig bevis. Så mitt spørsmål er: Siden den fremste vitenskapen i verden fortsatt strever å finne svar på livets store mysterie om hvordan den første cellen kunne oppstå, hvordan skal de da kunne svare på alle andre store mysterier, slik som f.eks. skapelsen, alle fenomen rundt vannflommen, og  hvordan noen kunne overleve inne i Noahs ark i over et år, etc.? 

Lytt til tale med tema: Slik Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være


Forskning og vitenskap er svært nyttig, mer enn vi tenker og forstår

Slik jeg tenker, er forskning og vitenskap svært nyttig til mangt, også i det daglige liv. I alle fall vi som har gjennomgått en komplisert hjerteoperasjon, kreftbehandling eller fått annen komplisert medisinsk behandling , og som har fått et bedre og lengere liv, vet å sette stor pris på all den forsking og spesialkompetanse som har vært nødvendig for å hjelpe oss. Og slik er det også på mange andre områder. Først når man forkaster Gud og ikke regner med ham, går man over en grense som gjør at man setter større tillit til mennesker enn til Gud. Og det blir helt galt!


Menneskelig visdom har sine klare begrensninger. Den eneste suverene som vet alt, er han som selv har skapt alt

Apostelen Paulus uttrykker seg slik: “For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror”, 1Kor 1:21. En sak er at vitenskapen prøver å finne svar på alt som er ukjent, det er jo deres oppgave. Men selv om vi er kristne og kjenner Skriftene og hva som står skrevet der, er det svært mye som vi ikke forstår, også av det som Bibelen forteller, slikt som kanskje kunne være nyttig for oss.  Så ydmyke bør vi være at vi innrømmer at bare dette i seg selv kan gi oss tilstrekkelig med utfordringer. Selv den store gudsmannen Paulus måtte si: “For vi forstår stykkevis…”, 1Kor 13:9. Hva da når det gjelder spørsmål som Bibelen ikke forteller noen detaljer om,  f.eks. om skapelsen og om annet tilsvarende som ligger høyt over vår fatteevne? Bibelen forteller det bare helt enkelt: “Og Gud skapte…”.  Derfor bør vi være så ydmyke at vi ikke roser av at vi forstår og vi kan forklare, men at vi heller sier: Nei, vi forstår ikke og kan ikke forklare! Men ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige”, Heb 11:3. Derfor trenger vi ikke å streve etter å forstå og forklare absolutt alt, selv om noen kanskje synes at det kunne vært interessant om noen kunne forklare det for oss.

For også Job sier: “Kan du fatte Gud med din forstand? Eller kan du finne ut hvor Den Allmektige har sin grense? Guds visdom, himmelvid er den, Job 11:7-8. Og Paulus utroper: Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier”, Rom 11:33.

Hvordan kan egentlig noen skape noe av intet, det er da umulig? Men Gud kan! Han er allmektig, allvitende og totalt uten begrensninger. På samme måte kan vi aldri skjønne hvor alt vannet under vannflommen som Bibelen omtaler kunne komme fra på så kort tid, og at det kunne stige så høyt som over de høyeste fjelltoppene. Også dette forblir nok som en uforklarlig gåte for de aller fleste av oss. Sannheten er at siden den allmektige Gud kunne skape himmel og jord, hele universet med alt som hører det til,  gi liv til alt som rører seg, vekke opp døde, gjøre store overnaturlige tegn og under, kunne han også få i stand vannflommen og få vannet til å forsvinne igjen. Det er i alle fall jeg overbevisst om.  For ingen ting er umulig for Gud!

Alta 15.2.2023

Henry Baardsen


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *