29. mai 2024

Andakt: Jesu herlighet er åpenbar kun for troens øyne. Men en gang skal vi få skue hans herlighet fullkomment

Før Jesus ble et menneske, da han var i himmelen sammen med Faderen – herlighetens Herre – hadde også han fullt ut del i den samme herlighet som Faderen hadde. Denne himmelske herlighet hadde Jesus hatt fra tiden før verden ble til (Joh 17:5). Like før Jesus blir overgitt for å korsfestes, ba han av sin Far:  “Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg. Her ber Jesus om at han skulle få tilbake den samme stilling og den sammen herligheten som han hadde før inkarnasjonen. Etter sin himmelfart ble Jesus gitt all makt i himmel og på jord (Matt 28:18). All makt var overgitt ham av hans Far (Matt 11:27; Luk 10:22; Joh 3:35).  Jesu seier på korset, var en seier over synden, døden, helvete og Satan. Mens Jesus var sammen med sine egne disipler, åpenbarte han litt av sin herlighet for dem, slik apostelen Johannes uttrykker det: “Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet”, Joh 1:14. Men i all hovedsak, var dette skjult også for disiplenes øyne.  Men visse glimt av hans herlighet fikk de tross alt se. Men det var bare for troens øye, siden det bare var Ånden som åpenbarte det. “Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham (1Kor 2:9).

Ved flere tilfeller merker vi at Jesus forbød disiplene å fortelle åpent om guddommelige under som han gjorde. Det skjedde bl.a. da han helbredet den døv-stumme mannen (Mark 7:36) og etter at tre av Jesu disipler fikk se Jesus herliggjort og høre Guds røst på forklarelsesberget (Matt 17:9). Men etter at Jesus var stått opp fra de døde, var blitt herliggjort og han hadde satt seg ved Faderens høyre side og hadde blitt overgitt all makt i himmel og på jord, ble de derimot pålagt å gå ut i hele verden for å kunngjøre Jesu seier: “Jesus er oppstanden, han er seierherre. Det finnes intet annen navn som menneskene kan bli frelst gjennom enn Jesu  Kristi navn! Tro derfor på ham, så skal dere bli frelst”! Slik var det for de av Jesu disipler som den Hellige Ånd hadde fått åpenbart Jesu herlighet for. Med troens øyne så de alt dette, og det ble stort og dyrebart for deres hjerter. Så derfor ble det også viktig for dem å forkynne den herliggjorte Kristus! 

Kjære du som leser dette: Har du fått se Jesu herlighet? Er han for deg en evig Gud, og den eneste som kan frelse din sjel fra den evige død og fra fortapelsen? Han han fått åpne dine troens øyne, slik at du i ham virkelig ser hvor rik du er? Og når han snart skal komme i sin store herlighet på himmelens skyer, lengter du da  etter den dagen i tro på at også du skal få bli hentet hjem til himmelens herlighet? Det skal du vite at for alle som tror på Jesus og som har dette evige livs håp, aldri skal komme på skam.  For da får vi flytte fra tro til beskuelse. Og der hjemme skal alle frelste få lovprise Gud og Lammet for at han elsket oss og kjøpte oss til seg selv med sitt blod. Det får vi alle be om!


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *