Kristi andre komme og opprykkelsen av menigheten

Andre sider med samme tema:

Kilde: Elämä uskossa, av Uuras Sarnivaara
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Når Jesus taler om hendelsene ved sin andre gjenkomst, sier han:

Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop …”

Opprykkelsen av menigheten
“… Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet…

Fortsett å lese «Kristi andre komme og opprykkelsen av menigheten»

Tegn før Jesus andre komme: Antikrist, han som sier: “Jeg er Kristus”, og som krever tilbedelse av alle folk, også av de kristne

Andre sider med samme tema:

Jesu disipler spurte en gang av Jesus: “Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende? (Matt 24:3)

Fortsett å lese «Tegn før Jesus andre komme: Antikrist, han som sier: “Jeg er Kristus”, og som krever tilbedelse av alle folk, også av de kristne»

Tusenårsriket – er det et symbolsk uttrykk for menighetens tid nå – eller er det noe som skal komme?

  • Andre sider med samme tema:

Tusenårsriket – er det nå i menighetens tid, en tid sammen med den oppstandne Kristus ledet av den Hellige Ånd – eller er det noe som skal komme helt til sist i endetiden, etter den store trengsel?

Ordet tusenårsriket forekommer ikke spesifikt i Bibelen. Men det som har gitt dette riket navnet “tusenårsriket”, bygger på Åp kap. 20, der 1000 år nevnes seks ganger:

Fortsett å lese «Tusenårsriket – er det et symbolsk uttrykk for menighetens tid nå – eller er det noe som skal komme?»

Andakt over Åp 3:10-11: La ingen ta din krone!

Andakt 5. mars 2020

Tekst Åp 3: 11-12:

  • “Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det nye”.

Innhold:

  • Jesus kommer snart” Har du gjort deg rede til å ta imot ham?
  • La ingen ta din krone og den himmelske skatt fra deg!
  • Konsekvensen når noen av kristendommens søyler faller ned
  • Som Jesu venner skal vi få komme inn i Guds tempel
  • Guds navn, navnet på Guds by og Jesu eget navn – det nye – skal bli skrevet på Guds barn

Hør andakten (10 min.):

Lytt til andakten over utdrag fra sendebrevet til Filadelfia-menigheten.

Jesu gjenkomst nærmer seg. Er du rede til å møte ham?

Jesus Kristi kommer snart tilbake. Er du en av de som venter på hans komme, er du likegyldig til saken eller frykter du den dagen?      

Oversikt over bibelsteder som taler om Jesu gjenkomst:

 

Da Jesus fortalte sine disipler at han skulle forlate dem for å fare opp til Faderen, fylte uro og bekymringer deres hjerte. De hadde fulgt ham i ca. 3,5 år, og hadde blitt tett knyttet til ham.

Fortsett å lese «Jesu gjenkomst nærmer seg. Er du rede til å møte ham?»

Andakt: Guds lys avslører mørket i oss og hans ild vil rense oss

En kristen menighet som ønsker å være sunn, må tåle at Guds Ord får være det eneste lys som skal være kilden til all åndelig opplysning. Dersom vi ikke ønsker eller våger at Ordets lys skal få avsløre oss og vise oss våre svakheter og hva som er usunt med oss, er det ikke et tegn på sunnhet.


Fortsett å lese «Andakt: Guds lys avslører mørket i oss og hans ild vil rense oss»

Andakt: Hvordan våke feil, og hvordan våke rett som en kristen

Vi kristne er ofte meget engasjerte folk, og kan iblant ha utrolig sterke synspunkter på hva som er rett og hva som er galt, og hva som er det aller viktigste å ha i orden i vårt trosliv.

Fortsett å lese «Andakt: Hvordan våke feil, og hvordan våke rett som en kristen»

Tale over Åp 22:7 og 10-17: “Se, jeg kommer snart”

Tekst 22:7 og 10-17:

  • “Se, jeg kommer snart! Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken”, Åp 22:7
  • “Og han sier til meg: Sett ikke segl for de profetiske ordene i denne boken! For tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort! Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i byen. Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ætt, den klare morgenstjerne. Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!”
Lytt til tale over temaet: “Se, jeg kommer snart! (36 min.)

Kristi gjenkomst nærmer seg

Andre sider med samme tema:

Kristi andre komme

Førstkommende søndag er det 1. søndag i advent. Ordet advent betyr komme eller ankomst. I bibelsk sammenheng peker ordet advent på Jesu komme, både hans første komme første gang for ca. 2000 år siden, og hans andre komme som er nært forestående.

Fortsett å lese «Kristi gjenkomst nærmer seg»