19. juni 2024

Kristi andre komme og opprykkelsen av menigheten

Andre sider med samme tema:

Kilde: Elämä uskossa, av Uuras Sarnivaara
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Når Jesus taler om hendelsene ved sin andre gjenkomst, sier han:

Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop …”

Opprykkelsen av menigheten
“… Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet…

Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen” , Matt 24:29-31.

I samme forbindelse skriver Paulus:
“For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren”,  1Tess 4:16-17.

Og Saarnivaara fortsetter:
Kristus kommer for å hente sin menighet hjem til seg etter den store trengselen. Ikke før den, slik som noen tenker, og heller ikke midt under trengselen, slik som andre tenker.

Menigheten skal være på jorden hele den tiden som den store trengselen varer. De kristne skal seire over alle den ondes listige knep (Ef 4:14) og forsøk “i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden” (Åp 12:11).

Kristus skal først hente hjem til seg de som tror på seg, til sin (himmelske) herlighet. Deretter skal han tilintetgjøre sine fiender. De troende skal ikke behøve å se på når denne ødeleggelse skjer (Åp 14:14-20).

Alle som har forkastet Bibelens evangelium, skal klage og gråte av frykt, når de skal få se Kristus komme med kraft og stor herlighet (Matt 24:30). Også for “de dårlige/uforstandige jomfruene” skal dette være en dag da de skal åpne sine øyne med stor skrekk. Da skal de se at de ikke vil ha noen nytte av at de har hatt skinn av gudfryktighet (2 Tim 3:5), og at de ikke kan bli frelst, siden de ikke personlig har vært delaktige av  Guds nåde og den Hellige Ånd.

Nå er nådetiden slutt for deres vedkommende. Og de vil heller ikke lenger kunne finne noen kristne som skulle kunne ha forkynt dem evangeliet om syndenes forlatelse i Jesu blod, og hjelpe dem med å komme seg inn (Mt 25:1-12; Joh 20:22 ff).

(Merk: Alle troende Guds barn er allerede hjemme i himmelen, og de kan derfor ikke hjelpe. Det finnes derfor ikke noen på jorden som lenger skal kunne forkynne omvendelse og syndenes forlatelse (Lk 24:47) slik som det var i nådetiden, siden de nå er rykket opp i skyen sammen med Jesus og alle hans hellige engler).

Men for den troende menighet begynner nå “Lammets bryllup”.  For det er en røst som forkynner: “La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud (den troende menighet) har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! , Åp 19:7-9.

Henry Baardsen
Alta 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *