29. mai 2024

Andakt over Reformasjonens femte prinsipp

Martin Luther hadde fem meget viktige prinsipper for sitt reformasjonsarbeid. Alle fem hører med til Bibelens kjernebudskap, og inneholder alt som skal til for at vi mennesker skal kunne bli frelst. De fire første prinsippene er:

  1.  Skriften alene
  2. Kristus alene
  3. Troen alene og
  4. Nåden alene

Ved å understreke viktigheten av dette, poengterte man samtidig hva som er Bibelens aller viktigste hovedinnhold. Men samtidig markerte han samtidig tydelig avstand fra den katolske kirke. også for den, var Skriften viktig. Men samtidig hadde de sine uttalelser fra ulike paver og kirkemøter, og Luther så helt konkret hvordan Skriften i alle disse tillegg fikk en kraftig konkurrent, som til tider ble til og med viktigere en Guds Ord. For Luther var Skriften den eneste kilde og rettesnor for en kristen både når det gjaldt læren og livet. På samme måtet løftet han opp Kristus som det eneste hode for menigheten, og ikke verken noen pave eller høye biskoper. Det samme gjorde han når det gjaldt troen og nåden.

Det siste og femte reformatoriske prinsippet for Luther var: “Alle ære tilhører Gud”. Du kan nå høre en andakt over dette temaet.

Tekst: Åp 5: 9 og 12:

“Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt2, Åp 5:9.

“De sa med høy røst: Verdig er Lammet, som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!”, Åp 5:12.

 

Lytt til andakt over Åp 5:8 og 12 (12 min.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *