Reformasjonsdagen 2019: Andakt over temaet “Troens grunn”

Tema: De fem reformatoriske prinsipper

(Også publisert i Sions Missionstidning 11/2019)

Tekst: Rom 1:16-17
”For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve”, Rom 1:16-17.

Fortsett å lese «Reformasjonsdagen 2019: Andakt over temaet “Troens grunn”»

Skriften alene, men…

For ca. 50 år siden da jeg var ung, hadde jeg inntrykk av at mange kristne satte Bibelen meget høyt. Eldre kristne, men spesielt menn, brukte mye tid på å granske Skriften, og Ordet var kjært for mange av dem. Selv om jeg fra ungdommen av har vært glad i å lese Guds Ord, og også har studert Bibelen relativt systematisk og grundig, virker det på meg at flere av de eldre kristne som jeg kan minnes fra min ungdom, hadde bedre innsikt og større kunnskap i Guds ord enn det som jeg har. En grunn til det, kan være at det på den tide var mer fokus på viktigheten av å lese Guds Ord i bønn. Og det igjen gjorde at flere ble inspirert til å lese Bibelen, og til å samtale om innholdet, samt om sammenhengen mellom GT og NT.

Fortsett å lese «Skriften alene, men…»

Reformasjonens fjerde prinsipp: “Skriften alene”

Luther bygde sin reformasjon på fem viktige bibelske utsagn. De fem prinsippene var: 1. “Ved tro alene”, 2. “Ved nåden alene”, 3. “I Kristus alene”, 4. “Skriften alene” og 5. “All ære tilhører Gud alene”. 

Denne gangen skal jeg ta for meg skriftprinsippet “Skriften alene”.

Paven og de romerske biskopenes læreutsagn ble likestilt med Skriften
Også innen den katolske kirke på Luthers samtid var Skriften, eller Guds Ord, viktig. Men for dem var læreutsagn av paven like bindende som Skriften, Jesu og apostlenes lærdommer, særlig når han “taler ex cathedra”, dvs. i kraft av sin øverste apostoliske myndighet. Og det som han eller en av de romerske biskoper bestemmer, må fastholdes av hele den romerske Kirken. For når paven eller hans biskoper taler i kraft av sin øverste apostoliske myndighet, så er de ufeilbarlige. Slik var det på Luthers tid, og slik er det fortsatt i dag i 2019, t.o.m. innen den norske katolske kirke. Så derfor skjønner man at man innen den katolske kirke kan bekjenne, slik Luther lærte, Skriften alene. Men man vil nok heller ha Skriften pluss Tradisjonen og Skriften pluss bindende læreutsagn av Paven og hans biskoper.

Les mer: Den Norske Kirkes Kirkemøtes flertallsvedtak gjør deler av Skriften ugyldig

Fortsett å lese «Reformasjonens fjerde prinsipp: “Skriften alene”»

Andakt: Reformasjonsdagen – Rettferdiggjort av tro alene

Tekst: Rom 1:16-17: 

  • For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve“. 

Andakt på Luthers reformasjonsdag. Hvordan ble delaktig av frelsens evangelium. Lengde: 26 min.

Andakt: Reformasjonen viser oss “Troens grunn”

Tema: Troens grunn

Tekst: Rom 1:16-17
”For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve”, Rom 1:16-17.

  • Les andakt over de fem reformatoriske prinsippene!

Fortsett å lese «Andakt: Reformasjonen viser oss “Troens grunn”»