29. mai 2024

Det store frafallet fra bibelsk kristendom i den siste tid

Andre sider med samme tema:

Kilde:  Elämä uskossa, av Uuras Saarnivaara
Oversatt  fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Da Jesus talte om de siste tider, sa han at det da skal komme falske profeter, ja til og med falske kristuser som skal stå frem og forføre mange, også de utvalgte om det var mulig (Mt 24:11, 24; Mr 13:6, 22).

Ifølge Paulus skal Kristi andre komme – og det at han skal hente sine egne til seg – skje etter at det store frafallet har forført størstedelen av kristenheten bort fra den den bibelske kristendommen

Da skal “lovløshetens menneske” eller antikrist opphøye seg selv til kirkens høyeste leder. Han skal gi seg ut for å være Gud (2 Tess 2:4) og kommer til å kreve å bli tilbedt. Han skal også sette sin egen lære og egne lover høyere enn (eller i stedet for) Guds Ord, Bibelen (2 Tess 2:1-12).

Den samme apostel skriver at da skal mange falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoniske/djevlers lærdommer (1 Tim 4:1). De elsker sine lyster høyere enn de elsker Gud. Mange av disse har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft (2 Tim 3:5).

Frafallet er allerede nå en virkelighet
Dette store frafallet som Bibelen forutsier, er allerede nå en oppskakende og reell virkelighet i en stor del av den allmenne kristenheten. Liberal bibelkritikk (og dens virkning over lang tid) leder i større og større  grad til at mange totalt mister tilliten til at Bibelen virkelig er Guds Ord. Det som settes i stedet for Guds Ord, er menneskelige innbilninger, “et annet evangelium”.  Fra dette falske evangelium har man tatt bort Bibelens grunnsannhet om at Kristus samtidig er både Gud og menneske, at han ble unnfanget ved den Hellige Ånd, ble født av jomfru Maria og at han døde og ble begravet. Dessuten fornekter dette falske evangelium at Kristus stod opp fra de døde og at han åpenbarte seg for mange av sine egne  disipler.

Budskapet fra Golgata er fjernet fra “det falske evangelium”
Den falske frafallsteologien har dessuten tatt bort frelsesbudskapet om at vi er gjenløst ved Jesu blod på Golgata (Ef 1:7; Rom 5:9), og at dette er det eneste grunnlaget for vår frelse.  Dessuten er Bibelens sentrale budskap om omvendelse og syndenes forlatelse strøket ut eller blitt forandret. Det samme gjelder rettferdiggjørelse i Jesu blod og fornyelse ved den Hellige Ånd. For det er nemlig den Hellige Ånd som føder en frelsende tro på Kristus.

Det som blir igjen (av dette blodfattige evangelium) er ulike former for  menneskelig religiøsitet, noe som innfor Gud er verdiløst og selvbedrag.

Antikrist åpenbarer seg
Jesus talte om de “falske kristuser/messiaser” som skulle komme:

  • “For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig”, Matt 24:24 og  Mr 13:22

I bibelversene nedenfor kalles disse for antikrist og forføreren/løgnkristus som skal gjøre seg til Kristus, en som skal komme i stedet for Kristus.

  • “Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time”,  1Joh 2:1
  • “… og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden”, 1Joh 4:3
  • “For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist“, 2Joh 7

Disse falske lærere som åpenbarer seg i de kirkelige kretser, setter på en eller annen måte Kristus og de sannhetene han forkynte til sides, og erstatter dem med seg selv og sine egne innbilninger.

Ifølge apostelen Johannes (1 Joh 2:18-26; 4:3; 2 Joh 7) er alle de antikrister, som virker som vranglærere i kirken, og som på en eller annen måte fornekter Bibelens Kristus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *