15. juni 2024

Andakt: Hvordan våke feil, og hvordan våke rett som en kristen

Vi kristne er ofte meget engasjerte folk, og kan iblant ha utrolig sterke synspunkter på hva som er rett og hva som er galt, og hva som er det aller viktigste å ha i orden i vårt trosliv.

Noen blir fast i detaljer og uvesentlige spørsmål, og prioriterer slikt høyest
Enkelte kristne har mer øye for små detaljer og for ytre saker.  Men for dem er slikt absolutt ikke småsaker eller uvesentlig, men derimot nesten helt livsviktig. De prioriterer slikt framfor helheten og de største og viktigste sakene når det gjelder viktigheten av å våke i troen, slikt som Jesus og apostlene oppmuntrer oss til å. For først må alle små saker som man forstår seg på være i orden – slik tenker de – , før en kristen kan rette hovedfokuset på saker som virkelig vil avgjøre om vi blir frelst eller ikke. Men ifølge Jesus er dette en helt feil prioritering.

Viktig å prioritere rett, og å ha fokus på hjertet 
Ting må gjøres i rett rekkefølge, ellers blir alt galt, og byggverket kommer ikke til å bli bestående. Hjertet bør alltid ha førsteprioritet, der må alltid sann kristendom begynne. Derfor ber Gud om at vi skal gi han vårt hjerte (Ord 23:26). Og dessuten vil Gud at  vi skal elske og tjene ham av hele vårt hjertet (5Mos 6:5), og ikke med våre urene gjerninger (Jes 64:5). 

Rens først beger og fat innvendig, slik Jesus lærer oss å prioritere rett
Min erfaring er at jo mer vi fokuserer på detaljer og på det ytre, dess mer blir vi fast i og opptatt av slikt. Og da blir det lett til at man av ytre og små saker gjør slikt til frelsesspørsmål, eller i alle fall blir slikt utrolig viktig. Da er det ikke lenger snakk om hva Jesus har gjort som blir det ene nødvendige (Luk 10:42), men om hva vi må gjøre og hvordan vi må leve. I stedet for at de lar sin kristendom begynne i hjertet – eller ved å rense beger og fat – innvendig slik Jesus lærer oss å prioritere, har alt det utvendige og det sekundære fått førsteprioritet. Slike kaller Jesus for blinde fariseere (Matt 23:26).

Å våke for mye i det ytre  er en blindvei som en kvinne gikk på i 40 år
I talen nedenfor over Rom 13:11-14a, du få høre om en kristen kvinne som gikk i 40 år langs denne blindvei, før Gud viste henne hvor farlig et slikt liv i egenrettferdighet er. Da først oppdaget hun Jesus og himmelen, og vendte sitt blikk og sitt håp dit. Heldigvis for henne! Men som hun sa: “Jeg har kastet bort de beste 40 år av mitt liv til uvesentlige saker”.

Våk, slik at dere kan lære å kjenne tidens tegn, så Jesus ikke skal komme som en tyv om natten
Dessuten får du høre om andre kristne som hadde rett fokus på å våke slik at de skulle kunne kjenne tidens tegn og gi akt på dem, så de skulle være  rede når Jesus kommer tilbake på himmelens skyer.

Vekkelsesropet om Jesus snarlige gjenkomst virket lengsel etter Gud i meg, slik at jeg etter hvert hørte Guds kall til omvendelse og til å ta imot frelsen og det evige livet
Dette sistnevnte eksempelet om å være rede når Jesus kommer på himmelens skyer for å dømme levende og døde, ble til et meget sterkt vitnesbyrd for meg og et Guds kall, som jeg fikk møte som en ikke-kristen 16-åring. Etter en tid virket dette til at jeg begynte å søke Herren mens han ennå fantes og å påkalle ham når han var nær (Jes 55:6). Slik fikk jeg i 1972 erfare sannheten i ordene som iblant har blitt kalt for himmelens nødtelefon-nummer. Dette nummeret er 5015. Det er et nummeret som er åpent 24/7, og som lyder slik:

  • “kall på meg på nødens dag, så vil jeg fri deg ut, og du skal prise meg”, Sal 50:15.

Og Skriften vitner: “For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst”, Rom 10:13.

Lytt til tale/andakt over Rom 13:11-14a (21 min.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *