12. april 2024

Ukrainakrigen har på nytt gjort Bibelens endetidsprofetier dagsaktuelle

Etter at Putin 24.2.22 beordret angrep på Ukraina, er det nok en god del mennesker i land som grenser til Russland som på nytt føler litt på krigsfrykt og på hva Putin i verste fall kan finne på. Og slik en del under seksdagerskrigen i 1967  mellom Israel og flere arabiske stater assosierte det som skjedde som blir profetert i Esek 38-39, slik er det også nå. Slikt nevnes riktignok ikke i media. Men på netter kan man lese utallige artikler hvor dette temaet på nytt har blitt dagsaktuelt. Og her er det mange som skriver, og absolutt ikke alt er pålitelig. Så her er nok det tryggeste ikke stole blindt på alt vi leser eller på alle forklaringer vi kan høre via nettet eller på annen måte.


Bibelen er pålitelig, og alt kommer til å gå i oppfyllelse slik det til detalj er profetert

Det er nå over 2500 år siden Esekiel skrev ned denne profetien om Mog fra Magogs land med alle sine allierte som ved tidens slutt samlet skal gå til angrep mot Israel. Men det gjør disse endetidsprofetiene ikke mindre aktuelle av den grunn. For det som Bibelen har profetert, kommer absolutt til å skje! Men å tidfeste når disse profetiene helt konkret skal gå i oppfyllelse, er ikke gitt noen mennesker. Men når disse profetiene sees i sammenheng med de øvrige profetiene, med Åpenbaringsboka og særlig med Jesu lærdommer om endetiden, vil man kunne få et bedre og klarere helhetsbilde. Men for meg er disse profetiene fortsatt som en grafisk presentasjon av en ufragmentert harddisk med fragmenter spredd på mange ulike steder, tilsynelatende uten noen klar forbindelse. Det er for meg fortsatt alt for mange løse tråder, og for lite er satt sammen til en entydig enhet. Slik er det kanskje for alle, om vi er ærlige? Men etter hvert som tiden nærmer seg og nye hendelser i historien inntreffer, blir bildet ofte tydeligere, kanskje noe av det samme som Jesus sier: “Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer, Joh 14:29. Av den grunn er det også viktig at vi som kristne granske Skriftene, men også endetidsprofetiene.

Vi bør også minnes at ikke noen profeti i Skriften er gitt til egen tydning (2Pet 1:20). “Defragmenteringen” kan kun skje ved at Gud ved sin Hellige Ånd åpenbarer sammenhengen i profetiene og hjelper oss til å tyde profetiene. For oss som kristne er det nyttig å kunne tyde tidenes tegn (Matt 16:3). Når vi oppdager at profetiene er i ferd med å gå i oppfyllelse, er ikke detaljene og tidspunktene det viktigste. Og heller ikke en nøyaktig rekkefølge som profetiene skal oppfylles i. Men det som er viktigst er hva Jesus selv sier: “Lær en lignelse av fikentreet: Når greinene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær”, Matt 24:32. Fikentreet er Israel. Det er satt som en temperaturgiver som skal vise oss hvor nært vi har kommet endetiden og Jesu andre komme. For det er rundt Israel både som land og folk alt til sist skal dreie seg, og det er de som til slutt skal være i hele verdens fokus.

Men samtidig skal alt dette inspirere oss som kristne til å bringe ut evangeliet ennå flittigere enn tidligere. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. 


Hvem er Gog og dets allierte?

I Esek. 38 kan vi lese om Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesjek og Tubal. Men Gog skal også ha flere andre allierte: Persia, Etiopia, Libya, Gomer og Togarma-folket. 

Ved et søk på Internett fant jeg følgende kart som viser hvilke land som skal angripe Israel, og hvor disse land geografisk ligger. Ved å dobbeltklikke på bildene, vil man kunne se kartene i et forstørret format.

 

     
     
     
fortsetter…    

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *