23. april 2024

Hva lærer Bibelen om “bortrykkelsen”, om Jesu andre komme og om Herrens dag?

Helt fra 1830-tallet av har læra om at Jesus skal komme igjen før den store trengselen for å hente hjem sin brud – den kristne menigheten – blitt forkynt. Opphavsmannen til denne læra var John Neslon Darby (1800-1882). Han hadde et helt spesielt endetidssyn, og skilte skarpt mellom menigheten og Israel. Siden Gud forholdt seg ulikt til disse to, hadde han også to helt forskjellige planer for dem. Etter denne lære er det slik at når menighetens tid er slutt, skal Israel få sine løfter oppfylt i det kommende tusenårsriket. Og mellom menighetens tid og Israels tid, skal det komme en stor trengselstid på 2 x 3,5 år, eller på til sammen 7 år. 

Før “den store trengselen” skal begynne, skal Jesu brud ifølge denne lære bli rykket opp i skyen for å hentes hjem av Jesus. Han skal komme helt ubemerket på skyene for å hente hjem alle som er beredt for å møte brudgommen. Dette har blitt kalt for “en hemmelig bortrykkelse”. Den skal faktisk være så hemmelig at de som kommer til å være sammen med de som blir hentet, ikke kommer til  å legge merke til at de som hentes, blir borte. Deretter skal Antikrist åpenbare seg for å herske her på jorden. Ifølge denne tenkningen vil Jesus komme igjen to ganger, først ved menighetens bortrykkelsen og deretter ved Herrens endelige komme ved tidens ende og etter “tusenårsriket”. Det skal også holdes minst to dommer, først etter de syv trengselsårene, og den endelige dom ved verdens ende etter “tusenårsriket”. Mellom de to opprykkelsene skal det etter denne lære være 1007 år. Og det som gjør at dette blir svært vanskelig å forstå, siden Bibelen ikke gir støtte for en slik lære, er at Scotfield faktisk opererer med syv dommer og Barratt med fire dommer. 


Læra om en hemmelig opprykkelse i min barndom og ungdom allerede på 1960-tallet

Da jeg vokste opp var det i visse miljøer mye snakk om denne hemmelige bortrykkelsen. På telegrafstolpene kunne vi nå og da se plakater som: “Jesus kommer! Er du rede?” og andre plakater med tilsvarende budskap. Disse plakatene kunne vi lese både her hjemme i Alta og på våre reiser, også i Nord-Finland. Og jeg glemmer aldri da Åge Samuelsen på 1960-tallet hadde møter på Betesda i Tverrelvdalen, og da de kjørte rundt med høyttaler på biltaket og ropte ut dette budskapet. Og da var det bortrykkelsen av menigheten før trengselstiden skulle begynne som de tenkte på. 


Flere syn på endetidsspørsmålene og på bortrykkelsen

Vel skal Jesus komme igjen for å hente sine egne til Lammets bryllup. Det kommer til å bli en stor forløsningens dag som alle sanne kristne med glede venter på.  Men at den dagen skal komme før trengselstiden, det er faktisk vanskelig å finne støtte for i Bibelen, annet enn enkelte løsrevne bibelvers som er tatt ut av sin sammenheng.

For noen år siden ble jeg vist en grafisk skisse av endetidshendelsene som fikk meg til å se etter i Skriften hva Guds Ord egentlig lærer om dette, siden det i mitt hjerte ikke svarte “ja og amen!”

Det førte til at jeg i min blogg i 2019 skrev artikkelen: “Læra om hemmelig bortrykkelse av menigheten gir grunn til bekymring”. At dette er et spørsmål som opptar svært mange kristne, registrerer jeg av at antall lesere på mine sider hvor endetidsspørsmål blir tatt opp, er langt over 1000. Og slik er det egentlig også når det gjelder andre spørsmål som er knyttet til endetiden. 

Det som jeg imidlertid har registrert, er at det er endetidssynet som John Nelson Darby stod for, som er det som er mest vanlig blant størstedelen av kristne forkynnere  i dag. Ikke  nødvendigvis i samme versjon som på 1800-tallet, men i alle fall som en modifisert  variant av Darbys syn. Egentlig var han ikke den første som hadde denne lære, for det fortelles at læren om bortrykkelse før trengselstiden fantes allerede på 1500-tallet blant noen av jesuittene.


Scotfields Referansebibel sprer Darbys lære

Det som virkelig gav fart til spredningen av læra om en hemmelig bortrykkelse, var utgivelsen av Scotfields Referansebibel i 1908 som ble solgt i et urolig stort antall. Darbys lære ble kalt  «dispensasjonalismen», og bestod av 7 tidsepoker. Så spredte D.L. Moody  (1837-1899) denne læren til pinsebevegelsen verden over. Det fortelles at metodistpastor Thomas Barratt (1862-1940), som senere ble “pinsevekkelsens far” etter hans “åndsdåp” i 1906, var en av de som ivrig spredte læra om en hemmelig bortrykkelse i Norge. 

Når man leser Scotfields Referansebibel, er det svært tydelig at bibelreferansene og de mange og omfattende kommentarene helt systematisk er i overensstemmelse med Darbys detaljerte lære om endetiden, satt i et omfattende system med sine mange kryssreferanser. Scotfields Referansebibel er tilgjengelig som en egen APP, og ved å kontroll-lese bibelens nøkkelvers om endetiden, er det enkelt å få bekreftet at det som jeg her skriver, stemmer. Ikke slik at jeg anbefaler noen å bruke Scotfields Referansebibel i sine bibelstudier eller i sin daglige bibellesning. For gjør man det, blir man fort “hjernevasket”, og vil til slutt ikke kunne lese selvstendig eller kunne la Herren selv alene tale gjennom sitt ord, men man blir å lese og å forstå alt “sett med Darbys briller”. Og dette på tross av at man aldri har hørt verken om Darby eller hans lære om de syv tidshusholdningene eller om hans særegne og ubibelske endetidssyn.

Slik jeg har erfart, er det viktig at vi kun lar Guds Ord selv få tolke og utlegge seg selv, og ikke lar en – slik sin f.eks. Darby – eller noen mennesker med sin spisskompetanse og med sine særegne tolkninger sette premissene for bibellesningen og tolkingen av Skriften. Slik jeg har inntrykk av, er det mange bibellesere så går i denne felle som det er så lett å falle i. Endetidsspørsmålene er mange opptatt av, men er virkelig vanskelige å forstå for den vanlige bibelleser. Derfor er det fristende å la noen “spesialister” utlegge disse spørsmålene for oss. Og da kan bibliotekene eller nettet være et sted hvor man tror man vil finne svar på sine spørsmål. Men her er det viktig at vi som kristne er selektive, nemlig at vi gjør som de kristne i menigheten i Berøa:

  • “Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt, Apg 17:11.

Bibelen Guds Ord, Studieutgaven, sprer Darbys lære

Noe av det samme som jeg har sagt om Scotfields Referansebibel, kan man til en viss grad si om en del av fotnotene til “Bibelen Guds Ord, Studieutgave”.  For også i den finner man igjen en god del av de samme kommentarene som i Scotfields Referansebibel og som er i samsvar med Darbys syn og den dispensasjonistiske tolkningen. Og dersom de menneskelige kommentarene leses likeverdige med Guds Ord, vil man automatisk få det syn at Darbys tolkning er mest pålitelig. Og dermed vil man selv også få det syn at bortrykkelsen kommer til å skje  før “den store trengselen”, og at kristne dermed ikke skal trenge å oppleve noe verken av Antikrist sine store og intensive forførelser eller av de store trengslene og ildprøvelsene som skal komme over alle menneskene på jorden.

Slik jeg allerede har nevnt, ble Darbys lære om de syv tidshusholdninger først spredt innen pinsevekkelsen og innen den karismatiske verden. Men i dag virker det som om mange elementer av den har fått sterkt fotfeste også innen store deler av “bedehusland”, også til en viss grad i lutherske kretser. Det kan man merke både i forkynnelse og bibelutleggelser i radio og på nettet, det er i alle fall mitt inntrykk.


Corrie Ten Boom – som selv opplevde kristendomsforfølgelse intensive trengsler i mange år – advarte sterkt for læra om bortrykkelse før trengselstiden

I Dagen kunne vi 26.12.2022 lese en artikkel med overskriften  Ny “Left-behind”-film til glede eller bekymring”, skrevet av Svein Magne Heitmann. Der forteller han om en meget spesiell kvinne fra Nederland, Corrie Ten Boom (1892-1982). Under andre verdenskrig hjalp hun og hennes familie jøder, i håp om at de ikke skulle sendes til konsentrasjonsleir, en veldig farlig men et spennende prosjekt. I deres hus, bak en av veggene i Corries soverom, hadde de laget et stort rom hvor de skjulte jødene og smuglet mat til dem. Modige som de var, reddet de 800 jøder fra Holokost. Men til sist ble de oppdaget, og både hun og hennes familie ble selv sendt til konsentrasjonsleir, hvor alle bortsett fra Corrie ble gasset i hjel. Ved en misforståelse ble hun som ved et Guds under sluppet fri, og slik var hun  den  eneste av dem som overlevde. Corrie Ten Boom var selv kristen, og ble etter hvert både en kristen forfatter og en foreleser over store deler av verden. 

Hun fikk selv oppleve store kristendomsforfølgelser og trengsler, og møtte også mange andre kristne i samme situasjon. Selv om Corrie som ved et Guds under ble fridd ut av trengslene, var det samme ikke tilfelle med hennes søster og mange av de andre som måtte ofre sine liv under de intensive forfølgelsene. Men  de trodde på Gud, og det var det som gav dem styrke og håp til å holde ut under prøvelsene og trengslene de opplevde. 

Det som hun virkelig brente for, var at kristne også i vesten skulle forberede seg på trengsel og kristendomsforfølgelser, og at de skulle få kraft til å holde ut i troen. I Kina møtte hun ledere i undergrunnskirken, etter at landet hadde blitt kommunistisk. Før dette hadde det vært amerikanske misjonærer der som hadde forkynt «opprykkelsen før trengselstiden» for de kinesiske kristne, men de forlot Kina da forfølgelsene og de intensive trengslene mot de kinesiske kristne brøt ut. Denne lære førte til store problemer for de kinesiske kristne. Siden de var blitt lært at de ikke skulle komme til å oppleve trengsler, men at de skulle bil rykket bort og hentet til himmelen av Jesus før trengslene skulle bryte ut, var de overhode ikke forberedte på det som skulle komme av vanskeligheter. Og dette førte til at mange kom til å fornekte troen, siden de merket at læren om opprykkelse før trengslene ikke stemte med virkeligheten. Og som følge av det, mistet de også troen på Gud. Men mange av de kinesiske kristne holdt fast ved troen, selv om deres tro ble prøvet med ild. 

De kinesiske kristne ba Corrie Ten Boom om å advare vestlige kristne om hvor farlig læren om “bortrykkelsen av de kristne før trengselen” er, siden den vil føre til at de ikke blir forberedt på forfølgelser som kan komme. I 1974 skrev hun et brev med tittelen «Forberedt for den kommende trengselen», hvor hun inderlig ber kristne om å forberede seg. Og hun fortsetter: «Den nåværende politiske beskyttelsen vil neppe være der for alltid,» skriver hun. «En «høstdag» kan vi våkne opp til en annerledes verden, til og med en ny verdensorden. I en slik situasjon vil troen vår bli satt på prøve. Om vi ikke er forberedt og har ikledd oss Guds fulle rustning, er vi heller ikke forberedt på prøvelsene som kommer.

Slik jeg tolker henne og de kinesiske kristne, er læra om en hemmelig bortrykkelse både villedende og demoraliserende for kristne.  Og slik er det også for meg at læren om bortrykkelse før “den store trengselen” er farlig og ubibelsk , selv om jeg så godt jeg har maktet har prøvd å lese og å tolke Bibelens selvvitnespyrd om endetidshendelsene, uten en forutfattet holdning eller et helt bestemt syn på saken. 


Læra om en hemmelig opprykkelse er ikke bibelsk forankret, så langt jeg kan se

Hva vitner Herren selv om endetidsspørsmålene og bortrykkelsen, det skal Guds Ord få svare på. Jeg har laget en grafisk presentasjon hvor Bibelen selv helt alene skal få komme med sitt selvvitnespyrd. Jeg har laget noen presentasjoner hvor Skriften selv skal få lær oss og selv få vise hva Herren selv vil tale til oss. Ved å trykke på tallet i presentasjoner, vil en ny tekst og bibelvers komme til syne.

 

 

Presentasjonene er følgende (og flere kommer):

 

Alta 27.12.2022

Henry Baardsen, Alta


 

 

2 tanker om “Hva lærer Bibelen om “bortrykkelsen”, om Jesu andre komme og om Herrens dag?

  1. Takk for mange fine innlegg på bloggen. Er innom og leser av og til. Leste om endetiden/bortrykkelsen. Der skriver du at Aage Samuelsen hadde møter på Betesda Tverrelvdalen. Det medfører nok ikke riktighet fordi Aage på den tid var ekskludert fra pinsebevegelsen og ble nok ikke ønsket velkommen der. Han hadde imidlertid en tilhenger i Tverrelvdalen som kjørte med høytaler på bilen. Vil ikke nevne navnet hans. Han hadde også en tilhenger på Aronnes. Men det at Jesu gjenkomst for et viktig tema, det stemmer nok

    1. God kveld Yngve, og takk for tilbakemeldingen!
      Selvsagt er det mulig jeg tar feil, nemlig at det muligens ikke var Åge Samuelsen men en annen. Slik jeg vil minnes, reiste han for Maran Ata. Men at noen kjørte langs Kronstadsletta og inviterte til møte på Betesda, husker jeg godt. Det var vel slik de gjorde tidlig eller midt på 1960-tallet, siden det da var mange som hørte invitasjonen. Jeg hadde bare “lagret” at det var ÅS, men det er ikke så viktig. Jeg tror jeg en gang var på multebærtur med Ågot Andersen med flere og han fra Aronnes, om jeg ikke tar feil. Han hadde traktor og vi satt på hengeren, han hette BL.

      Bortrykkelsen og når den skal skje, er nok vanskelig å fastslå helt med sikkerhet. Det er flere syn, så vi må nok være åpne for at det som Bibelen ikke taler entydig om, det får vi overlate i Guds hender. Det viktigste er at vi skal være rede når han kommer, og det får vi be om!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *