19. juni 2024

 “Ros/Rosh”  i Esek 38 er kanskje ikke Russland allikevel!

Etter at krigen i Ukraina startet 24.2.2022, er det flere som påstår at  i Gog-krigen som står omtalt i Esek 38-39, kommer Russland til å ha en meget sentral rolle.  De tenker at Ros/Rosh – som er omtalt i mange bibeloversettelser i Esek 38:2 – er Russland. Gog (som de tenker mye mulig er Putin)  kommer til å være en den øverste leder for denne storkrigen. I den krigen skal Gog lede Russland, pluss mange, mange andre land med sine utrolig store stridsgrupper så utallige som havets sand (Åp 20.8). Og alle som en skal med samlet styrke angripe Israel, og samtidig Kristus. Mange er ikke det minste i tvil om Russlands framtredende rolle, og argumenterer for at dette finner støtte både i Bibelen og i folkevandringene i historien, men uten at noen dokumenterer den bibelske forankringen på en god måte for det  .

Når jeg leser Bibelen, kontroll-leser jeg ofte på så mange språk som mulig, men også i så mange bibeloversettelser som mulig. Det synes jeg har mange fordeler. Det første som slo meg, var at den bibelske argumentasjonen for at det med Ros/Rosh menes landet Russland,  er utrolig tynn, faktisk syltynn. Ordet Ros har jeg kun klart å finne i ett bibelvers om jeg ser etter i alle språk og i alle bibeloversettelse som jeg har tilgjengelig.  Og da gjelder det ikke et sted eller et land som Russland er, men et guttenavn. Og det er navnet på en av Benjamins sønner: De var: “Bela, Beker, Asjbel, Gera, Na’aman, Ehi og Ros, Muppim, Huppim og Ard”,  1Mos 46:21. Og slik står det faktisk i alle bibeloversettelser, uansett språk.  Men dette navnet har ingen forbindelse med landet Russland eller med Rosh/Ros som er nevnt i mange Bibler i Esek 38:2.


Upålitelige forklaringer som støtter Russland som en særlig viktig aktør i Gog-krigen

 1. Et sted kan vi lese: “Substantivet “Gog” kommer fra det opprinnelige stammenavnet “MaGOG”, som gradvis ble til “Ros”, så “Russ”, og det som vi kjenner det som idag, Russland. Vi finner støtte for dette i historisk materiale”.
 2. I Finnmarkshilsen kan vi lese: “Både jødiske og kristne bibelgranskere har sagt at Russland er Gog
 3. Finnmarkshilsen: Man hører altså fra profetigranskerne at Russland (Ros, Mesek og Tubal)… Gog er fyrsten over Ros, Mesek og Tubal. 
 4. Og i Vårt Land: Gog er en statsleder for Russland
 5. Det syntes som om det er forholdsvis bred enighet om at “Gog i Magogs land” sikter til en politisk leder for det moderne Russland

Jeg har her valgt å gjengi bare noen få argumenter for dette. Men langt flere eksempler kunne jeg tatt med. Er det noe å undre seg over at mange kristne kan bli “ledet ut på tynn is” og ta det som de finner i ulik litteratur og på Internett om endetiden for pålitelig sannhet. I 2Kor 13:1 gir Skriften selv oss en meget pålitelig veiledning: “På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast”. Er dette bibelske og apostoliske vilkåret oppfylt, kan vi stole på at det vi leser, for Guds Ord er pålitelig når den får bekrefte og tolke seg selv. Men da må det altså være “to eller tre vitner”, altså at det støttes av minst 2-3 bibelsteder, og at de taler om samme sak. Og det er ikke tilfelle når det gjelder Russlands forankring i Bibelen. Hva med svenskene som hovedsakelig leser Svensk Folkebibel eller Karl XII? Eller for den saks skyld finlendere som hovedsakelig leser den gamle Raamattu? Og hva med kristne i Amerika som primært leser King James? I disse biblene står ikke Rosh/Ros nevnt i det hele tatt! Og hvordan skal de da kunne forstå at Russland har fått så sterk bibelsk forankring, og at profetene profeterte om Russland og deres president? Faktisk tror jeg ikke Gud har ville tåkelegge denne sak i den grad som en slik vilkårlig bibeloversettelse har ført til. 

Slik vi kan legge merke til, har ingen av de fem ovennevnte argumentene noen konkret støtte i Bibelen, så langt jeg har klart å finne ut. For meg i alle fall er ikke slikt pålitelig. Kristne i Berøa gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det bla sagt (Apg 17:11). Det har også jeg gjort i denne sak. Og min klare konklusjon er at Russland ikke er det samme “rosh”, hebr.  som Bibelen skriver om i Esek 38:2. Enhver som er uenig – og det er sikkert mange som kanskje kan være  – oppmuntres de gjerne til å studere dette nøye og å argumentere for det ut fra Bibelen, og så å fortelle eller helst skrive om det. Eller så kan de finne andre som kan hjelpe til med å finne ut av det. For det er kun Skriften som er pålitelig når det gjelder endetidsprofetiene. 

På Internett og på bibliotekene florerer det av informasjon om endetiden, så det er virkelig viktig å være selektiv og ikke tro alt vi leser. Heldigvis tror jeg at mye av feilinformasjonen skyldes misforståelser, det får man i alle fall håpe. Men samtidig bør vi som kristne gi akt på Jesu ord om varsomhet når det gjelder å tro alt som vi leser og hører: “Vokt dere for de falske profetene”! , men også hva Johannes skriver: “Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden”,  1Joh 4:1.


Ros/Rosh står faktisk nevnt i mange bibeloversettelser , men bare i et  mindretall 

 • “Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesjek og Tubal, og profeter imot ham!”, Esek 38:2. 

I  bl.a. følgende bibeloversettelser er substantivet og stedsnavnet Ros ført opp, noe som har ført til at man kan assosiere Russland med det: Bibelen Guds Ord, Norsk Bibel, Norsk 1930-oversettelse, i svensk 1917 og i finsk 1938. Så godt som i alle andre bibler som jeg har sjekket,  er substantivet og stedsnavnet Ros overhodet ikke tatt med. Og i de biblene er Ros/Rosh å finne kun som et guttenavn, i navnet på Benjamins sønn. Men hva står det da i disse biblene, i stedet for Ros/Rosh. Det står i Esek 38:2:

 • Menneske, vend deg mot Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal…. (NO78; N11BM; B2000, svensk, i alle Svensk Folk-Bibler m. fl.)
 • en Förste är af de herrar i Mesech och Thubal, Kakl XII, svensk.
 • øverste fyrste, FN92, finsk
 • ylimmäinen päämies = øverste fyrste, FI1776, finsk
 • the chief prince og Meshech and Tubal, King James

Mulig oversettelsesfeil i Esek 38 og 39

Stort sett så langt som dette kom jeg fram til ved å sammenligne Esek 38:2 i ulike bibeloversettelser og på ulike språk. Tidligere måtte man ha et lite bibliotek med mange bibler på ulike språk og i forskjellige oversettelser, noe de aller færreste ikke hadde. Selv var jeg heldig å få arve mange bibler, norske, finske, svenske og også en engelsk KJ. Fra 1996 ble det enklere, da skaffet jeg Mikro Rabbi, et finsk digitalt Bibel-bibliotek, først med ca. 30, og senere med over 60 ulike oversettelser på mange språk. Og da kunne jeg enkelt parallell-lese mange bibler samtidig. Etter hvert som jeg leste, flyttet tekstene seg i alle biblene jeg valgte å sammenligne med hverandre. I dag har absolutt alle tilbud til noe tilsvarende helt gratis via appen Holy Bible/Bibelen eller tilsvarende app. Det var hovedsakelig den jeg brukte denne gangen.

For meg var det enkelt å konstatere at oversettelsen av Esek 38:2 var helt forskjellig. Men å finne bakgrunnen for det var ikke like enkelt.  I Lundes Bibelleksikon kunne jeg lese: Å identifisere ‘Ros’ med Russland og ‘Mesek’ med Moskva, har ingen holdepunkter i Bibelen. ‘Ros’ kan også bety ‘hode'”. Og dessuten: “hebr. rõsj, gr. kefalé, hode, topp, endepunkt, overhode.  Går vi tilbake til hvordan de fleste bibeloversettelsen har oversatt “rosh”, ser vi likheten. De oversetter med:

 • storfyrste
 • øverste fyrste
 • en Förste af de herrar og
 • the chief prince

“Rosh” er etter hva jeg har funnet ut, brukt 602 ganger i Bibelen, og det er alltid oversatt med hode, topp, og det som er nevnt ovenfor. Men aldri er det oversatt med et substantiv, slik som et land eller en nasjon – bortsett fra slik det iflg. flere har blitt “feiloversatt” med Ros/Rosh, som senere har blitt identifisert med Russland. Ros/Rosh finnes i grunnteksten i bl.a. 1Mos 2:10; 3:15; 11:4; 28:12 og  2Mos 17:9. Enhver som ønsker å studere dette nærmere, han gjøre det i Strong’s Concordance, noe også jeg gjorde. 


Påstand om oversettelsesfeil, men uten god nok begrunnelse

Harri Ahdesmäki fra Finland skriver: “I Esekiels skildring av Gog henvises det ikke til Russland. Men på grunn av en oversettelsesfeil har man fra den kalde krigens dager tolket feil (og ment at det pekte på Russland)”. Og videre:

“Ordet “Ros” peker absolutt ikke på en folkestamme når det f.eks. har blitt oversatt i KJ1611. Årsaken er at “rosh” på hebraisk betyr “hode” eller “sjef”. Man anser at dette ord hører med til utrykket “chief prince”, slik det i Esek 38:2 er oversatt: “Son og man, set thy facee against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy agaist him”.

Men heller ikke hos han fant jeg en god forklaring på det han mener er feil oversettelse, så langt jeg kunne se. Han skriver at det historiske opphavet til navnet Russland har bakgrunn i at svenske vikinger flyttet på 1000-tallet fra distriktet Roslagen i Sverige til Novgorod-området. Og så ble Russland avledet av Ros. Dette er for øvrig godt dokumentert i mange kilder. Se for øvrig Rusere på Wikipedia

Hvor i Bibelen har egentlig Ros/Rosh sin kilde? Det fikk jeg ikke svar på. Så da måtte jeg derfor søke videre. 


Kort bibeltime 13 minutter ga meg tilfredsstillende svar på mitt spørsmål

Slik jeg har inntrykk av, er det særlig etter at Russland gikk til krig mot Ukaraina at kristne har begynt å fokusere på endetidsprofetiene og på Esek 38-39. At Ros er Russland, er noe de absolutt fleste er overbevisste om. Og på grunn av alle de grusomhetene som Putin alene står ansvarlig for i Ukraina, er de like overbevisste om at han er Gog, lederen for Rus eller Russland. Dette er bare fakta!, slik de tenker. Og slik er det, det er ikke noe å sette i tvil. Jeg har møtt ganske mange som har påstått dette, også fra vårt miljø. Og langt flere av dem har jeg oppdaget på nettet. Årsaken er nok at de fleste i Norge bare leser norske oversettelser, og i alle bortsett fra NO78 og i NO2011, står det “Ros” i Esek 38:2. Og da er det selvsagt lett å tro at det kanskje kan bety Russland, særlig om noen de har tillit til, forteller dem det.

Samme ivrige debatt skjedde også rundt seksdagers-krigen i 1967. Men da var det helt andre personer som var identifisert med Gog og Antikrist enn nå. Eller kanskje er de en og samme person, det er faktisk mange gode bibelske argumenter for det. På 1960-tallet var det gjerne paven og den katolske kirke, slik en del prøvde å argumentere for. Og slik har det vært gjennom alle tider. Jeg så en tabell over hvem man i løpet av de siste 2000 år har trodd var Gog og hvem som var Antikrist . Og der var synspunktene sannelig mange, det manglet ikke på gode kandidater. I dag er det presidentene Putin og Tyrkias president Ergodan som kanskje konkurrerer sterkest om hvem av dem som muligens kan være Gog, eller å bli toppsjefen for Gog-krigen. Noen har funnet ut at navnet til Tyrkias president,  Recep Erdogan, har tallverdi 666 i følge engelske Gematria. Dette stemmer faktisk! Men vi må samtidig være oppmerksomme på at det er mange andre navn også som  gir tallverdien for dyrets tall, 666. Så det er nok farlig å legge for mye i det. For øvrig merker vi at nettopp Erdogan har en meget sentral posisjon i Ukraina-konflikten. Selv om Tyrkia er Nato-medlemmer nå, er det ikke sikkert de kommer til å bli det for alltid. Majoriteten i Tyrkia er muslimsk, og de er også fiendtlige innstilte mot Israel. Mange i dag frykter nok Tyrkia vel så mye som de frykter Russland. Men at også de kan bli en alliert i en framtidig krig i Midt-Østen, er nok ganske sannsynlig. I alle fall kommer det til å gjelde sørlige deler av landet, og området rundt Svartehavet. 

Videoen som jeg henviste til ovenfor, er “End Time Talks 13: Rosh, Russia og Chief”? Slik vi kan høre, er det Russlands krigføring i Ukraina nå i 2022 som førte til at mange også der de er, ser på Russland som Ros/Rosh som står omtalt i Esek 38:2. I videoen argumenteres det for at dette skyldes feil i bibeloversettelsen. Enhver som er interessert, kan selv vurdere argumentasjonen, så derfor velger jeg å ikke skrive så mye om det. Foreleseren henviser til en av Noahs sønnesønner som hette Tiras, og at de av dette navnet har avledet ordet Rosh/Ros som senere har blitt identifisert med Russland. Tiras finner vi første gang i 1Mos 10:2. Bildene sier litt om dette. Kartet viser hvor etterkommerne av Tiras bosatte seg.

 

I videoen argumenteres det klart og tydelig –  i samsvar med Lundes Bibelleksikon slik jeg har nevnt ovenfor – at Russland absolutt ikke har noen som helst bakgrunn i Bibelen, men at det hele skyldes feil i oversettelsen. Å avlede Rush av ordet Tiras anser de for å være helt feil, selv om ordene lydmessig kan ha mye felles, særlig om man fjerner Ti fra Ti-rash. Men dette er det bare et mindretall av bibeloversettelsene som har gjort. Dog nok til at det framkommer i  nesten i alle de norske bibeloversettelsene  som brukes i vår tid. Er det da noe å undres over at kristne generelt tror på det når stort sett alle som taler eller holder bibeltimer om endetiden og om en framtidig Gog og Magog-krig, peker særlig på Russland som det land som skal inneha nøkkelrollen i krigen mot Israel og mot Kristus, men også at lederen i det landet skal ha Gog’s rolle. 

Konklusjonen i den korte bibeltimen på videoen er at den absolutt beste oversettelse av Esek 38:2, er denne:

 


Sluttord

Nei sannelig, å oversette Bibelen er nok ikke enkelt. Og her er det kun snakk om hvordan et eneste hebraisk ord, “rosh” skal oversettes. Samtidig ser vi hvor mye bare ett ord kan få å si, og særlig om det blir oversatt feil. I dette tilfelle er det absolutt ikke snakk om en liten ubetydelig detalj eller et alternativt synonym. Det er derimot spørsmål om hvem som skal være den absolutt øverste lederen i endetidskrigen Gog og Magog mot Guds folk Israel, og hvilke land han skal komme fra. I det her tilfellet ble det hebraiske ordet “rosh” til et adjektiv, altså noe som beskriver personen Gog som en stor(fyste), øverste (fyrste) eller chief (prince). Dette er sannsynligvis det rette. Og i andre bibler har det hebraiske ordet “rosh” blitt til et substantiv og til en helt selvstendig nasjon som senere har blitt tolket til Russland. Så at det å kunne oversette rett er meget viktig, det er det ikke det minste tvil om.

Veldig sannsynlig er det her spørsmål om hvem som egentlig  er Guds aller bitreste fiende – kristenhetens største forfører i endetiden – nemlig Antikrist. Som kristne kan vi nok ha våre egne tanker om hvem det kan være. Men å få greie på hvem han nøyaktig er før han virkelig trer fram, vil vi nok ikke få svar på. Antikrist skjuler alltid sitt sanne ansikt. Han jobber nok svært lenge bak i kulissene, før han åpenbarer seg (2Tess 2:3). Selv om han er en virkelig person, virker han alltid gjennom sin forførende ånd (1Joh 4:3).  Og selv om ikke den sanne Antiktist ennå er åpenbar, skiver apostelen Johannes at det er har stått fram mange antikrister. Nettopp derfor er det så viktig for oss kristne å våke og å leve i bønn. At Antikrist  samtidig kan være Gog, får vi faktisk flere signaler om når vi grundig leser Bibelen. 

Min tanke med å skrive litt om endetidshendelsene, er absolutt ikke for at vi skal fokusere så sterkt eller for mye på dette temaet,  men at vi som kristne skal våke og følge med på tidens tegn, slik at vi kan være ferdige og ikledde når Jesus kommer tilbake. Det å våke og å akte på tidens tegn og hvordan fikentreet (Israel) utvikler seg mot sommeren, er noe også Jesus oppmuntret sine etterfølgere til. 

Alta 6.4.2011

Henry Baardsen


 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *