29. mai 2024

Siste storkrig mot Israel i “menighetens tid”

I sin bok “Elämä uskossa”  skriver Uuras Saarnivaara” at det skal være to store kriger mot Israel før Jesus kommer tilbake. De står hovedsakelig omtalt i Esek 38-39 og i Åp. 20:7-9,  muligens i Salm 83, men også andre steder. 

Den første krigen som Saarnivaara og en del andre henviser til, har nok ikke fått like mye fokus som den absolutt siste krigen her på jord, Gog og Magog-krigen. Men en del omtaler den. Den førstnevnte krigen blir iblant kalt for en framtidig storkrig mot Israel som sannsynligvis skal finne sted helt på slutten av menighetens tid (Rom 11:25) eller det som også kalles for hedningenes besøkelsestid. Slik jeg ser det i dag, kan man selvsagt ikke fastslå med sikkerhet at det vil bli to store kriger mot Israel i endetiden, men det virker som om det er mange som tenker slik.

Etter at jeg nå i januar 2023 på nytt har lest hva Bibelen forteller om endetidshendelsene som skal gå forut for Jesu andre ankomst, har det blitt klart for meg at Gud er den som absolutt har en finger med i alt som i våre dager skjer rundt Israel og det jødiske folk. Og jeg kan tydelig skimte at Guds Ord og dets profetier absolutt går i oppfyllelse. Med utgangspunkt i Esek 36 har prøvd å sette meg inn i hva Bibelen omtaler som “Israels fjell”, områdene som Gud har lovet sitt folk, og at han selv vil være garantist for at hans urokkelige løfter skal gå i oppfyllelse. Gjennom politiske fredsavtaler, slik som Osloavtalen, er løfteslandet i våre dager delt opp i A, B og C-områder. A-områdene er kun forbeholdt muslimer – de som fullt ut er Guds, Kristi og jødenes erkefiender – slik som Jesu fødeby Betlehem, Betel, tempelhøyden hvor Jerusalems tempel lå, Jeriko med flere. På tross av at svært mange av bibelens fortellinger skjedde nettopp på disse stedene, er jødenes adgang til disse områdene strengt forbudt. Alt dette ser den altseende Gud. Han har fastsatt en fastsatt grense for hvor langt hans fiender får gå, før den allmektige Gud selv kommer til å sette en absolutt stopper for deres forsøk på å utslette Israel og jødene, for at de selv skal få overta områdene som Guds selv har lovet Guds folk. Men de vil ikke lykkes, hvilke våpen de enn kommer til å ta i bruk, noe som tydelig framgår av Skriften.

Gud alene kjenner til hva som i detalj kommer til å skje i framtidens Midt-Østen! Også det som skal inntreffe i der, får vi trygt legge i Guds hender, og vi får være trygge på at han har kontrollen og kommer til å innfri sine løfter og sin plan.


Kriger i Midtøsten 1948-2021

For en tid siden lyttet jeg til en finsk israelkjenner og en som virker å ha gransket grundig endetidsprofetiene som angår Israel. Først nevner han alle krigene som har vært i Midt-Østen etter at Israel i 1948 ble en egen, selvstendig stat. Disse krigene er: 

 1. Den arabisk-israelske krig/Palestinakrigen i 1948-1949
 2. Suez-krisen i 1956-1957
 3. Seksdagers-krigen i 1967
 4. Egyptisk-israelsk utmattelseskrig 1969-1970
 5. Jom Kippur-krigen 1973 (oktoberkrigen)
 6. Første Libanon-krig (1982-1985)
 7. Andre Libanon-krig 2006 (julikrigen)
 8. Gasa-krigen 2014
 9. Israel-Palestina (Hamas) konflikten 10.5-21.5.2021

Deretter nevner den finske Israel-kjenneren hvilke land og hvilke terrororganisasjoner som var involvert i de ovennevnte krigene, i tillegg til Israel. De var primært: Egypt, Jordan, Libanon, Syria og Irak, pluss en del andre. Dessuten nevner han en detalj som vi bør merke oss. Han sier:  “Ingen av disse land står oppført i Bibelen som de land som skal delta i den siste og avgjørende krigen i verden, Gog og Magog-krigen”. Om vi går til Esek 38-39 og gransker hvilke land som er nevnt der, kan det virke som om han har rett. Der nevnes Mesek og Tubal (Tyrkia) , Persia (Iran, og muligens Afganistan og Pakistan), Etiopia (Nord Afrika og Sudan), Put (Libya), Toogarma (Tyrkia og deler av det Sørlige Russland) og Gomer (vestre del av Asia eller Tyrkia og muligens noen mer fra øst). Alle disse land er nevnt i alle eldre bibler. Men i bibler som er trykket etter år 1900, er det dessuten nevnt Ros/Rosh, men kun i Esek 38:2,3 og 39:1. De fleste i vår tid – etter den kalde krigen og kanskje særlig etter Ukraina-krigen – tolker Ros/Rosh som Russland. Men de som argumenterer mot dette, påstår at det hebraiske ordet “rosh” som i nyere bibler har blitt oversatt til Ros/Rosh,  skyldes en oversettelsesfeil, noe som jeg har skrevet litt om.

Og årsaken til at ingen av landene som deltok i krigene mot Israel i tiden 1948-2021 ikke er tatt med i oversikten over land som skal delta i Gog-krigen – ifølge den finske Israel-kjenneren  og granskeren av endetidsprofetiene –  er at det nettopp er alle disse landene som skal angripe Israel  med sine store våpenarsenaler på kanskje flere tusen raketter daglig i storkrigen mot Israel, før hedningenes besøkelsestid er over og trengselstiden begynner. Men når det eventuelt skjer, vet ingen med sikkerhet.


Frykt for ny storkrig i Midt-Østen og for spredning til våre trakter i 1967

I tiden rundt seksdagerstiden i 1967 og etter den tid,  var det også en del i vår menighet som tenkte at den krigen kanskje ville komme da, eller etter en forholdsvis kort tid. Og jeg tror at også våre myndighetene kanskje tenkte at en storkrig i Midt-Østen muligens kunne spre seg også opp til oss, siden det var mobilisering i forsvaret da her på Altagård. Jeg var en ikke-kristen da, og fryktet for at nådetiden kunne ta slutt uten at jeg fikk nåde til omvendelse. På den tiden talte Gud sterkt til meg og kalte meg til omvendelse. Men jeg stod i mot ennå fire år etter det. Men heldigvis ble jeg en kristen noen år etter det, i 1972.

Nå er det 55 år siden de fryktet storkrig i Midt-Østen med fare for spredning til tredje verdenskrig. Av dette lærer vi at det er svært farlig for oss – uansett hvor mye noen mener seg å ha profetisk  innsikt eller å være en “endetidsspesialist” – å fastsette tider og stunder  for når og nøyaktig i hvilke rekkefølge endetidshendelsene vil komme til å skje. Slikt vil bare føre til at en del kristne vil kunne komme til å sette større tillit til visse “spesialisters” tolkninger og tydninger enn til selve Skriften, mens det i andre kan skape frykt.  Men siden det meste som skal skje før Jesus kommer tilbake er skrevet i Bibelen, vil det som er profetert helt klart komme til å skje, når Guds time er inne. “For Skriften kan ingen gjøre ugyldig” (Joh 10: 35), slik Jesus selv står som garantist for!


Israels evne til å forsvare seg

Selv om Israel har godt med antikytsvåpen, vil de ikke klare å stanse nært alle rakettene, og Israel vil få svært store ødeleggelser. Israel har selv mye egne raketter og regnes for å ha noe av verdens beste og moderne forsvar. Ifølge FN-sambandet har Israel dessuten 90 atomvåpen. Slik han og en del andre tenker at det kommer til å gå, er at når Israel oppdager at de vil komme til å bli totalt utslettet siden de ikke vil klare å skyte ned alle rakettene som vil bli avfyrt mot dem, vil de bli tvunget til å sende atombomber mot sine fiender, eller så kommer Gud på en overnaturlig måte gripe inn for å utslette Guds og Israels fiender. Selv om Israel vil komme til å oppleve store ødeleggelser og tap, vil de overleve som folk, og de vil også få beholde sitt land. Og det argumenterer de ut fra Bibelen og bl.a. Sal 83:

 • La dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over all jorden! Ved En-Dor ble de ødelagt, de ble til møkk på marken. La det gå dem – deres fremste menn – som Oreb og som Se’eb! La det gå alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna, disse som sier: Vi vil ta Guds boliger til eie for oss selv! 

  Min Gud, gjør dem som en støvvirvel, som agner for vinden! Som ilden brenner opp en skog og flammene setter fjell i brann, slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm. La skam dekke deres ansikt, Herre, så de søker ditt navn. La dem bli til skamme og bli forferdet til evig tid, la dem bli vanæret og gå til grunne! La dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over all jorden!, Sal 83:10-19.

 • Israels forsvar

Kampen om Jerusalem og om tempelplassen – og islamsk håp om å klare å utslette Israel totalt

Det er allment kjent at alle de ovennevnte araberstatene – Egypt, Jordan, Libanon, Syria og Irak – har som mål å utslette staten Israel og å jevne det med jorden. I forbindelse med krigen i 2021 uttalte Hamas: “Vårt hovedmål å etablere en stor islamsk stat”. “I morgen vil vi lede verden, om Allah vil,» sa Hamas-lederen Khaled Mashaal til en dansk avis i 2006.

Dessuten er kampen om tempelhøyden og kampen om Jerusalem meget sentral både for jøder og for muslimer. I tillegg til disse landene, har også terrororganisasjonene Hamas, Hizbollah og Islamsk Jihad samme mål. De krever at Israel skal utslettes. Hamas regnes for å være Irans forlengede arm. Krigen de fører, er egentlig en Islamsk religionskrig som utføres med vold, terror og våpen. Store norske leksikon sier at Hizbollah betyr “Guds parti”, “hizb allah”, og at de er omtalt i Koranen. Så at de kjemper en religionskrig, er det ingen tvil om.

Et av de land som deltok i minst fem av krigene mot Israel i tiden 1948-2021, var Syria. Om hovedstaden i det landet, Damaskus profeterer Jeremias: “Utsagn om Damaskus. Se, Damaskus skal opphøre å være en by og bli til en ruinhaug,  Jes 17:1. Ifølge Store norske leksikon er det i dag 2,7 millioner mennesker der, og 87 % av dem er muslimer. Deres hovedmål er å utslette Israel, men ifølge Skriften er det de selv som vil komme til å bli utslettet. 


4300 raketter skutt mot Israel i 2021

De som forsyner Hamas med våpen, er primært Iran. Man anslår at de har inntil 14 000 raketter. Sist de kriget mot Israel, var i mai 2021. I løpet av fire døgn, skjøt de over 2000 raketter mot Israel. MIFF skriver: “Hvis ikke Israel hadde hatt et velfungerende rakettforsvar, ville ødeleggelsene og tapstallene på israelsk side vært mange ganger større. Bare 130 av omlag 4300 raketter fra Gaza-stripen trengte gjennom rakettforsvaret og slo ned i israelske boligområder”. Ett av Hamas sine mål, er å utslette Israel og å drepe jødene


Terroristene kan ha et våpenlager på opptil 150 000 raketter

Terrororganisasjonen Hizbollah er opprustet med våpen fra Iran, Russland og Syria for å utslette Israel. Disse terroristene kan ha mer en 80.000 raketter, ifølge IDF. Dessuten frykter det Israelske forsvaret  for at Syria – men også Iran – kan ha gjemt unna kjemiske våpen til Hizbollah. Det er anslått av Hizbollahs våpenlager kan være på 130 000-150 000 raketter, og at de i en framtidig krig mot Israel bare i løpet av en dag kan kunne komme til å avfyre 3000 raketter mot Israel.  I løpet av en uke kan det i verste fall kunne bli skutt opptil 20 000 raketter mot staten Israel. Og da skjønner man også hvor viktig et godt og effektivt forsvar er.  Men den aller beste beskyttelsen er det tross alt den allmektige Gud som kan gi. Derfor er det så viktig  for Israel å påkalle hans hjelp og å omvende seg til Herren. Også det kommer til å skje med Israel og med jødene til sist. 


Hva sier Bibelen om hatet mot Israel og mot Guds folk?

Fiendskapet mellom Satan og Gud er svært gammelt. Dette evige fiendskap oppstod allerede i paradiset, like etter syndefallet. Vi leser i 1Mos 3:15: “Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ætt og hennes Ætt”. Det samme fiendskapet var også mellom brødrene Kain og Abel. Det resulterte i at Kain slo sin egen bror Abel i hjel, noe som også var en religionskamp. Også i Esters bok kan vi lese om noe av det samme jødehatet som finnes i dag mellom muslimer og jøder i Midt-Østen. Jødenes erkefiende, den onde Haman, tok anstøt av jødenes gudsdyrkelse og av deres tro. Han var villig til å betale for å få hjelp til å utslette jødene (Est 4:7). På en bestemt dag skulle jødeutslettelsen skje, og den skulle være total. Men Gud hindret hans onde plan. Han grep inn, og det førte til at jøden fikk leve og at Israel bestod. Men Haman selv ble hengt og døde. I Est 9:24 fortelles det at Haman var en agagitt:

 • “For agagitten Haman, Hammedatas sønn, alle jøders fiende, hadde lagt planer opp mot jødene for å utrydde dem. Han hadde kastet pur, det er lodd, for å ødelegge og utrydde dem”.

Agagittene var de aller bitreste fiendene av Guds folk og av Israel . De var etterkommere av Amalek, Esaus sønn og patriarken Jakobs bror (1Mos 36:12). Amalek var stamhøvding til amalekittene , samtidig som han var fyrste for Edom. Jødehateren Haman var som nevnt en agagitt, et folk som stammet fra Amalek. Slik ser vi at også ondskap og hat mot visse personer eller mot visse folkeslag kan gå i arv. fra generasjon til generasjon.


Likheten mellom kong Agag og GOG – eller en  og samme person, slik som i Septuaginta?

I 4Mos 24 kan vi lese Bileams profeti. Han ble pålagt å forbanne Israel, men det hindret Gud ham fra. Derimot måtte han velsigne Israel, både som folk og som nasjon. I vers 7 profeterer han om Messias, Israels kommende konge : “Vann tømmes ut av hans kar, hans utsæd får rikelig vann. Mektigere enn Agag skal hans konge (Jesus Kristus) være, opphøyet skal hans kongerike være!

Det fortelles om jødene at de ser en likhet mellom Agag og GOG, han som skal være leder for alle hedningefolkenes store og siste angrep mot Israel i endetiden (Esek 38-39 og i Åp 20. I jødenes – Jesu og apostlenes egen Bibel – Septuaginta, står det: “Mektigere enn GOG skal hans konge (Messias) være”. GOG var og er Jesu Kristi største fiende, slik også kong Agag var fiende av Israels konge og av Guds folk.


Kong Saul og hans sympati for for kong Agag, eller for GOG, ifølge det greske GT, Septuaginta

I 1Sam 15 leser vi om kong Saul, han som syndet mot Gud. Han var pålagt å straffe Amalek for det han gjorde da Israels folk under Mose ledelse forlot Egypt, på sin vandring mot Kanaans land. Saul skulle ikke spare noen, men drepe alle på grunn av Amaleks synd. Men Saul og folket sparte kong Agag (GOG), og ville ikke slå dem med bann (1Sam 15:7). Denne ulydigheten var synd mot Gud, og det kostet ham kongedømmet. Dessuten vek Guds Ånd fra han. Hva var dette som Saul gjorde, annet en konsensus, eller kompromiss med Guds og Israels felles fiende, med kong Agag.


Er vi villige til å ta opp kampen mot Guds fiende, mot Antikrist og mot Gog?

Dette bør samtidig være et advarende eksempel også for oss, når det gjelder vårt forhold til synden og til Guds fiender, hvor fordekte de – eller for den saks skyld –  Antikrist enn kan opptre blant oss. For også i vår tid kan Satan selv skape seg om til en lysets engel! (2Kor 11:14), få sympati og innpass blant oss kristne og i våre menigheter. Antikrist’s  målsetning er at han selv forsøker å innta Jesu Kristi plass som menighetens Herre. Slik jeg tenker, har dette allerede til en viss grad skjedd også i våre nordiske land, særlig innen våre kirker. For også de har akseptert konsensus med liberalteologien – direkte mot det klare Guds Ord –  og følger langt på vei eksempelet til menigheten i Laodikea. Dessverre!


Nøyaktig samme jødehat i dag som på Bibelens tid

Noe av det samme hatet mot Gud og hans folk møter vi også i Sal 2: “Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!”,  Sal 2:2-3. Også da var det Messias, Herrens salvede som var gjenstanden for deres hat. Og i Sal 84 møter vi også samme antisemittisme, eller fiendtlige holdninger og handlinger mot jødene og mot staten Israel:

 • “Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn! For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt “,  Sal 83, 4-6. 

Nesten det samme sier alle islamske stater i Midt-Østen i dag. Også de har samme fiendtlige innstilling og onde planer mot  Israel og mot jødene. Men så lenge Gud holder sin beskyttende hånd over dem, vil det ikke lykkes. Og selv om de også prøver på det – slik de også skal gjøre – vil de aldri komme til å lykkes. For fortsatt er Israels konge Messias mye mektigere og sterkere enn kong Agag, eller den kommende verdenshersker Gog, uansett hvor store stridsstyrker han har med seg eller hvor mange nasjoner de enn er som skal angripe Israel, Guds øyensten. For det våker Herren selv over!

Henry Baardsen,
Alta


 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *