15. juni 2024

Kristi gjenkomst nærmer seg

Andre sider med samme tema:

Kristi andre komme

Førstkommende søndag er det 1. søndag i advent. Ordet advent betyr komme eller ankomst. I bibelsk sammenheng peker ordet advent på Jesu komme, både hans første komme første gang for ca. 2000 år siden, og hans andre komme som er nært forestående.

Da Jesus kom første gangen, kom han for å forberede og forkynne frelse for alle som ville ta imot ham. Men når han snart kommer tilbake, så kommer han som herrenes Herre og kongenes Konge for å hente hjem til himmelen alle som tror på ham. Men han kommer dessuten for å holde dom.

Hele det Gamle Testamente inneholder profetier om begge disse to “Jesu komme”. Like etter syndefallet lovet Gud å sende sin egen Sønn, han som alene kunne ordne opp i “syndeproblemet”, bære vår synd opp på korset, for å dø som vår stedfortreder og som han som skulle tilintetgjøre synden og dens makt ved sin død på Golgata ved  og sin seiersrike oppstandelse fra de døde.

Adam og Evas synd og ulydighet forårsaket Guds brennende vrede. Deres synd fikk momentant konsekvenser,, både for dem, men også for alle mennesker som har blitt født til denne jord etter dem. Man kan si det slik at synden og dens skadelige og destruktive virkninger har gått i arv – fra generasjon til generasjon, også til oss – og dette kalles for arvesynd.

Følgen av synd er en tredobbel død
Konsekvensen av Evas og Adams synd var at de ble utestengt fra Edens paradis, og en tredobbel død ble en realitet.

Den første død er en naturlig død. Vi mennesker lever bare en begrenset og tilmålt tid, så er livet slutt for alle av oss. Det er noe vi alle er vitner til.

Den andre død kalles den åndelige død. I praksis betyr det at synden gjør oss fremmede for Gud. Vi flykter fra ham, våger ikke å ha med ham å gjøre og vi blir til sist Guds fiender. Og så lever vi et liv presis som om Gud ikke skulle eksistere. Vi bryr oss ikke om ham, om hva han vil lære oss gjennom sin lov og sine bud, og alle de gode lærdommer han vil gi oss gjennom Bibelen. Og vi bryr oss ikke engang om Jesus, om alt hva han har gjort for å frelse oss, hva han vil gi oss av sin nåde og kjærlighet, eller at han kaller og lokker oss til omvendelse og å ta imot ham som vår frelser. Vi rett og slett stenger Gud og Jesus ute fra våre liv, og vil verken høre eller bry oss når de kaller på oss. Dette kaller Bibelen for den åndelige død.

Den tredje død vil si at synden gjør at mennesket for evig tid blir utestengt fra samfunnet med Gud og fra hans himmel. Det betyr ikke at at alt er slutt når døden kommer, og at man lenger ikke eksisterer. Jesus er den personen i Bibelen som aller mest alvorlig advarer for den tredje, evige død, og for de konsekvenser det vil få for oss mennesker om vi forkaster han som vår frelser, og forherder våre hjerter.

Jesus kom for å løse “syndproblemet” og for å frelse deg og meg
Den eneste som kan redde oss fra den tredje og evige døden, er Jesus: I den lille bibel leser vi: “For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv” (Joh 3:16).

Det er nettopp dette advent- og juletekstene handler om. Det er det glade budskapet som vi oppmuntres til å ta i mot i tro.

Jesus kommer igjen andre gang – hva forventer det av deg og meg?
Jesus kommer igjen, derom er det ingen tvil, Bibelen er helt tydelig på det. Når han kommer, vet ingen av oss. Jesu disipler var opptatte av når han kommer, og når verdens ende skal være. I den forbindelse ber Jesus oss om å gi akt på tegnene som skal vise seg forut for hans andre komme. Han nevner bl.a.: Krig og rykter om krig, jordskjelv, trengsler og forfølgelser, tegn i sol, måne og stjerner, falske kristuser/messiaser, åndelig frafall fra troen og den bibelske kristendom og sist, den store trengsel og sist men ikke minst Antikrists komme med alt det vil føre med seg. Jeg skal ikke her komme inn på alle disse temaer, men konsentrere meg om hva Bibelen lærer om Jesu andre komme. Det aller viktigste er imidlertid at vi våker, slik at vi er rede når han kommer for å hente hjem sin brud til det himmelske bryllup.

Henry Baardsen

Følg lenken nedenfor, og gjør deg kjent med hva Bibelen lærer om Kristi andre komme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *