Juleandakt: “Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!”


Gud kaller på oss og vil  forbarme seg over oss, for sitt eget navns skyld.

Christmas, Juletre, Ornament, Julepynt

Tekst Sefanja3: 14-17:

“Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!

Fortsett å lese «Juleandakt: “Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter!”»

Guds gledesbudskap til oss: Evangeliet, Guds kraft til frelse for hver den som tror

Tekst:

  • «Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud!», Jes 40:9.

Panoramautsikt, Soloppgang, Jerusalem

Da profeten Jesaja fikk denne profeti, skulle det ennå gå over 700 år før Jesus skulle bli født. Men tross det var budskapet helt entydig.

Fortsett å lese «Guds gledesbudskap til oss: Evangeliet, Guds kraft til frelse for hver den som tror»

Juleandakt: Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og sann fred

Vi har nå kommet inn i advents- og julehøytiden. Bak oss har vi en mørk og strevsom høst, og for de fleste av oss er det virkelig herlig å få hvile ut mens vi har juleferie, etter en slitsom periode av året.

Følelser, Bakgrunn, Advent, Stearinlys

Men for oss kristne betyr julens budskap og Frelserens komme langt mer enn bare fysisk hvile og rekreasjon.

Fortsett å lese «Juleandakt: Bare Herrens Ånd kan gi oss hvile og sann fred»

Andakt: Jomfru Maria skal føde verdens Frelser

Engelen Gabriels budskap til Jomfruen

Italia, Basrelieff, Skulptur, Katedral

Tekst Luk 1: 26-35:

Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner! Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være.

Luk 1:26-35. Fjerde søndag i advent 2019

Guds gledesbudskap

Bibelen er Guds åpenbaring til oss. Den forteller oss noe helt unikt, noe veldig stort som ingen annen bok i verden kan fortelle oss. Dette budskap angår oss alle mennesker, og er skrevet til hver enkelt av oss helt individuelt.

Bibelen, Christmas Story, Luke 2

Gud bryr seg om oss alle, uansett hvem vi er og hvilke livssituasjon vi befinner oss i. Han elsker oss alle utrolig høyt, derfor vil han oss alle vårt evige beste.

Fortsett å lese «Guds gledesbudskap»

Bibelen – en åpen og ærlig bok om livets realiteter, og skjuler heller ikke de helliges synder

Bibelen er først og fremst Guds åpenbaring til oss. Kun gjennom den kan vi lære å kjenne han, den enste sanne Gud, og den han utsendte, Jesus Kristus (Joh 17:3).

Selv om det er Gud som står bak og som ved den Hellige Ånd har innåndet  hele Skriften (“Tim 3:16), er den skrevet  av vanlige svake og syndige mennesker som han har brukt som sine redskaper.

Fortsett å lese «Bibelen – en åpen og ærlig bok om livets realiteter, og skjuler heller ikke de helliges synder»

Andakt: Verdens Frelser Jesus skal snart bli født

Tekst: Matt 1:20-23:

  • “Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud”,  Matt 1:20-23.


    Landsbyen Nativity, Crib, Tall
Advents-andakt i 2019 over Matt 1:20-23 (14 min.)

Andakt: Diotrefes – en ond og usunn maktperson i menigheten

Tekst: 3Joh 1:9-11:

“Jeg har skrevet noe til menigheten. Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste blant dem, tar ikke imot oss.

Derfor vil jeg minne om de gjerningene han gjør, når jeg kommer. Han baktaler oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med det: Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det, hindrer han i det og støter dem ut av menigheten.

Fortsett å lese «Andakt: Diotrefes – en ond og usunn maktperson i menigheten»

Åpenhet om konflikter kan heldigvis føre velsignelse med seg

At vi som kristne har opplevd  noen konflikter i løpet av årene som har gått, kan ikke fornektes. Og heller ikke kan vi påstå at alle saker gjennom tiden nødvendigvis har skjedd slik de burde. Og særlig ikke med tanke på at vi alle er kristne og er kalt til å stifte fred (Mt 5:9) og å være representanter for sannheten (Joh 4:23). Så ærlige må vi være!

Fortsett å lese «Åpenhet om konflikter kan heldigvis føre velsignelse med seg»

Menighetsforstander Theodor Olsen. En helhjertet læstadianer, men som hadde dyp respekt for andres tro og overbevisning


Selv om Theodor var en helhjertet læstadianer, hadde han et stort og varmt hjerte som en kristen. Da jeg i 1972 kom til troen og ble et Guds barn, skjedde det i Vestre Jakobselv gjennom Steinar Harila. Men Theodor trakk aldri min omvendelse i tvil, eller ringeaktet den lovforkynnelse som Gud vekte meg gjennom ved Steinars forkynnelse og det evangeliet han forkynte.

Fortsett å lese «Menighetsforstander Theodor Olsen. En helhjertet læstadianer, men som hadde dyp respekt for andres tro og overbevisning»

Krigsveteranen som aldri kunne tenke seg å forlate en såret soldat, selv under skuddregnet

Som den erfarne krigsveteranen Theodor var, kunne han aldri tenke seg å forlate en såret soldat åndelig sett, selv om han selv havnet både store i vanskeligheter og i vanry på grunn av det. Jeg tror at det hadde han med seg fra Narvik-fronten under siste del av andre verdenskrig.

Fortsett å lese «Krigsveteranen som aldri kunne tenke seg å forlate en såret soldat, selv under skuddregnet»

Reformasjonsdagen 2019: Andakt over temaet “Troens grunn”

Tema: De fem reformatoriske prinsipper

(Også publisert i Sions Missionstidning 11/2019)

Tekst: Rom 1:16-17
”For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve”, Rom 1:16-17.

Fortsett å lese «Reformasjonsdagen 2019: Andakt over temaet “Troens grunn”»

Skriften alene, men…

For ca. 50 år siden da jeg var ung, hadde jeg inntrykk av at mange kristne satte Bibelen meget høyt. Eldre kristne, men spesielt menn, brukte mye tid på å granske Skriften, og Ordet var kjært for mange av dem. Selv om jeg fra ungdommen av har vært glad i å lese Guds Ord, og også har studert Bibelen relativt systematisk og grundig, virker det på meg at flere av de eldre kristne som jeg kan minnes fra min ungdom, hadde bedre innsikt og større kunnskap i Guds ord enn det som jeg har. En grunn til det, kan være at det på den tide var mer fokus på viktigheten av å lese Guds Ord i bønn. Og det igjen gjorde at flere ble inspirert til å lese Bibelen, og til å samtale om innholdet, samt om sammenhengen mellom GT og NT.

Fortsett å lese «Skriften alene, men…»

Andakt: Litt om å ha feil fokus som en kristen

For oss som er kristne, er det viktig å sette Guds Ord som den høyeste læremester og autoritet i våre liv. Et av Luthers reformatoriske prinsipper var “Skriften alene”. Det er lett for oss å si at vi støtter Luther i dette syn og at også vi setter Skriften høyest av alt. Men i det praktiske kristenliv er ikke dette like selvklart eller like enkelt.

Fortsett å lese «Andakt: Litt om å ha feil fokus som en kristen»

Andakt: Guds lys avslører mørket i oss og hans ild vil rense oss

En kristen menighet som ønsker å være sunn, må tåle at Guds Ord får være det eneste lys som skal være kilden til all åndelig opplysning. Dersom vi ikke ønsker eller våger at Ordets lys skal få avsløre oss og vise oss våre svakheter og hva som er usunt med oss, er det ikke et tegn på sunnhet.


Fortsett å lese «Andakt: Guds lys avslører mørket i oss og hans ild vil rense oss»