Andakt: Diotrefes – en ond og usunn maktperson i menigheten

Tekst: 3Joh 1:9-11:

“Jeg har skrevet noe til menigheten. Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste blant dem, tar ikke imot oss.

Derfor vil jeg minne om de gjerningene han gjør, når jeg kommer. Han baktaler oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med det: Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det, hindrer han i det og støter dem ut av menigheten.

Fortsett å lese «Andakt: Diotrefes – en ond og usunn maktperson i menigheten»

Fare for at maktpersoner søker posisjoner for å kunne utøve usunn makt

Det er absolutt ikke slik å forstå at det er vanlig at innflytelsesrike og ansette personer som innehar ulike åndelige tillitsverv i en menighet er usunne, eller misbruker den makt som de har blitt delegert av menigheten. Nei, slik er det ikke!

Fortsett å lese «Fare for at maktpersoner søker posisjoner for å kunne utøve usunn makt»

Psykopaten – hvordan er han, hvordan takle ham?

– De fleste vil komme borti psykopater – vi regner med at om lag 5 % av befolkningen har psykopatiske trekk. Dette er mennesker som lett kommer i konflikt med sine omgivelser, som har problemer med sosial mestring. En del av dem kommer også i konflikt med loven, sier psykiater Hans Jakob Stang.

Les videre side 2!

Maktmennesket i menigheten – noen utdrag av boka

Noen sitater og sammendrag fra boka

Forord om en forskrekkelse
… Så vidt jeg fatter, blir psykopatenes ofre sjelden tatt på alvor. I mange tilfeller blir de utmanøvrerte allerede i innledningsfasen, dersom de våger å søke hjelp, og undertrykkerne får greie på det. I 2. Korinterbrevet skriver Paulus om falske apostler, og han beskriver den lammelse som har grepet menigheten og dens ledere i forhold til disse. ”Dere tåler jo at noen gjør dere til slaver, utsuger og fanger dere, behandler dere overlegent, slår dere i ansiktet” (2. Kor 11,20).

Les videre på side 2!

Bare noen få klarer å gjenkjenner personer som har personlighetsforstyrrelse

Kilde: Terve mieli – terve usko (Et sunt sinn – en sunn tro), av Raimo Mäkelä
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen

  • “Å pønske ut dårskap er synd, og spotteren er en styggedom for menneskene”. Ordsp 24:9.

Det er ikke alle som blir skremt selv om de vet at det finnes personer med personlighetsforstyrrelse – ikke før de blir helt tvunget til godta at slike personen virkelig eksisterer.

Les videre side 2!

Fortsett å lese «Bare noen få klarer å gjenkjenner personer som har personlighetsforstyrrelse»

Autoritær personlighet, maktmennesker, selvbilde og narsisisme

Kilde: Noen klipp fra “Vanskelige medarbeidere”, av Gunnar Elstad

Det er faktisk mer enn femti år siden psykologene begynte å beskrive den autoritære personligheten. La oss bare til å begynne med understreke at det å ha autoritet ikke er det samme som å være autoritær. Det er ok å ha autoritet. Men autoritære personer skaper problemer rundt seg, så det kan være nyttig å bli bevisst på at slike mennesker finnes. De kan trives utmerket i religiøse sammenhenger.

Les videre side 2!