23. april 2024

Fare for at maktpersoner søker posisjoner for å kunne utøve usunn makt

Det er absolutt ikke slik å forstå at det er vanlig at innflytelsesrike og ansette personer som innehar ulike åndelige tillitsverv i en menighet er usunne, eller misbruker den makt som de har blitt delegert av menigheten. Nei, slik er det ikke!

De aller, aller fleste er personer som er bevisste på at «makten» som de blir delegert av menigheten, ikke skal bli utøvet på en usunn måte for å fremme egen eller andres ære, men til Kristi menighets beste og til Guds ære.

Men virkeligheten er dessverre den at såkalte maktpersoner – og til og med personer med narsissistiske trekk – gjerne  søker nettopp slike posisjoner i den kristne menighet for å fremme sin egen posisjon og for å få utøve sin usunne makt.

Ved å følge linkene nedenfor, vil man kunne lese hva bl.a. Raimo Mäkelä, prest og spesialist innen personlighetsforstyrrelser, skriver i noen av sine mange bøker.

Slik er det i samfunnet. Og det virker dessverre ikke å være noe bedre i kristne menigheter, men noen ganger det motsatte, kan det virke som. Så om slike personer kommer i posisjon, gjør de alt som står i deres makt for å beholde denne innflytelsen. Jeg sikter ikke med dette til noen spesielle, men slik er det rent generelt.

Årsaken til at usunne personer lett kan bli valgt til viktige verv, er at de ofte er intelligente og kunnskapsrike personer som i utgangspunktet gir et godt bilde av seg selv og som skaper tillit. Dessuten er kristne generelt godtroende folk som stoler på sine medmennesker, og som ikke mistenker noen for å ha urene motiver eller å være slike som man bør akte seg for. For de kristne tenker kanskje: Slikt skjer bare i verden og blant verdslige folk, og ikke blant Guds barn. Og med en slik innstilling, blir man lett blåøyd og blind for farene som senere vil kunne komme helt overraskende. Og dessuten – og kanskje særlig innen våre sammenhenger – vi har ikke hatt fokus på slike farer, og nesten aldri tatt opp en slik problemstilling i vår forkynnelse. Dessuten er kunnskapsnivået om slike farer generelt lavt blant vekkelsens folk.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *