19. juni 2024

Andakt: Jomfru Maria skal føde verdens Frelser

Engelen Gabriels budskap til Jomfruen

Italia, Basrelieff, Skulptur, Katedral

Tekst Luk 1: 26-35:

Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner! Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være.

Luk 1:26-35. Fjerde søndag i advent 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *