24. mai 2024

Mitt første, men brutale møte med SRK og med et eksklusivt menighetssyn, og historier fra noen som selv har opplevd å ble ekskludert

Det er kun ett Guds rike, alle andre er sekter og villfarne
Av alle kristne grupperinger var de den eneste rette, og av samtlige læstadianske retninger var det bare de som var “Guds rike” og som hadde den Hellige Ånd. Dette var de meget tydelige på. Det er derfor ingen tvil om at de ikke hadde et eksklusivt menighetssyn. For de gav klart uttrykk for at det var kun de var Guds rette menighet. Alle andre var bare sekter.

De hadde egentlig ingen problemer med å godta alt som hadde skjedd med meg, når det gjaldt hvordan Gud hadde virket vekkelse i min samvittighet, hvordan jeg hadde kommet til troen, blitt velsignet av kristne, hvordan jeg hadde bekjent mine synder og mottatt ordet om syndenes forlatelse i Jesu navn og blod, hva og hvordan jeg trodde og hvordan jeg levde som en kristen. For det var jo nettopp slik mennesker kom til tro i deres menighet, og slik levde også de som kristne.

Egentlig mente de at også jeg var bedratt av “falske kristne”, selv om de som hadde velsignet og veiledet meg, også tilhørte samme læstadianske vekkelse som dem. Alt som hadde skjedd med meg i forbindelse med min vekkelse, omvendelse og mitt kristne liv anså de som helt rett “teori”, men siden jeg hadde blitt kristen av mennesker  som tilhørte en menighet som ikke var en del av “Guds rike”, var jeg selvsagt ikke blitt en rett kristen, selv om jeg trodde det.

For den Hellige Ånd virker nemlig ikke utenom Guds menighet, og virker bare gjennom deres egne predikanter og kristne som tilhører det rette “Guds rike” slik de definerer det.  Alle andres forkynnelse er bare et dødt ord, uten Ånd.

For uansett om de bekreftet at min omvendelse og mitt kristne liv var i overenstemmelse med Bibelen, men også med hvordan de lærte, så ville det ikke være til noen som helst hjelp for meg. Og årsaken var meget enkel, slik predikanten som ikke hadde hilst på meg med Guds fred sa til meg:

De som hadde veiledet meg til tro og som hadde velsignet meg med evangeliet, hadde ikke selv den Hellige Ånd. For selv om de også var læstadianere, var de ikke gammellæstadianere. Og  ingen utenom dere eksklusive menighet har den Hellige Ånd, og dermed er alle andre kristnes  forkynnelse ugyldig, selv hvor mye de enn “teoretisk” forkynner i overenstemmelse med Guds Ord og med Jesu og apostlenes lære, eller for den saks skyld, slik gammellæstadianerne gjør.

Les videre på side 5!

Tilbud om å bli velsignet av SRK …

2 tanker om “Mitt første, men brutale møte med SRK og med et eksklusivt menighetssyn, og historier fra noen som selv har opplevd å ble ekskludert

  1. Hei!
    Jeg har alltid hørt at de på 1950-tallet tilhørte SRK. Dette er også i overensstemmelse med hva Jouko Talonen skriver om dem. Han sier at de ikke etter 1955 mer hadde kontakt med SRK. Jeg kjenner mange av dem personlig, og disse er meget fine kristne mennesker.

  2. Veldig interessant å lese om dette. Ved du for øvrig om Laestadianska missionsförbundet er en gruppe som har sprunget ut av SRK eller LFF?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *