30. september 2023

Mitt første, men brutale møte med SRK og med et eksklusivt menighetssyn, og historier fra noen som selv har opplevd å ble ekskludert

Sterk opplevelse for en ung, nyomvendt kristen – men nyttig for mitt vedkommende
Dette var helt klart var et slikt sterkt møte for en nyomvendt 21-åring, og noe som jeg må bære med meg resten av livet. Det har nå gått 46 år siden jeg opplevde dette, men fortsatt minnes jeg stort sett alt  jeg fikk være med om. Men selv om de med klare ord forkastet min kristendom og direkte sa at jeg ikke vil få komme til himmelen, var dette overhode ikke noe som gikk inn på meg, verken da eller senere. Da jeg kjørte derfra, satte jeg på Sions Sånger i bilen, og takket Gud for at også jeg fikk være ett Guds barn. Og den Hellige Ånd vitnet i mitt hjerte at jeg var et Guds barn. Slik jeg selv har erfart det, har det som jeg opplevde blitt både til velsignelse og til lærdom.

Det som jeg har fortalt om her, er bare en liten del av det som vi samtalte om den kvelden. Da jeg kom tilbake til Karleby, fortalte jeg selvsagt til kristne hva jeg hadde vært med på. Jeg var også besøk både til predikant Jakob Wentin og til hans bror, predikant Andreas Wentin. Begge var egentlig glade for at jeg personlig hadde fått oppleve dette. Jakob var selv en av de som deltok i forsoningsmøtet i 1934 mellom de læstadianske grupperingene, og hadde garantert selv opplevd like tøff behandling som jeg måtte gjennomgå.

Jeg har mange ganger i ettertid stilt meg selv spørsmålet: Hva  var det jeg egentlig fikk være med på, og hvorfor skulle det skje meg? Var det noe Gud ønsket at jeg selv skulle få oppleve, med tanke på noe jeg skulle oppleve senere i livet? Ja, det tror jeg! Slik har jeg erfart det. Jeg tror i alle fall at det har fått være med på å forme meg, både som medmenneske, men også som kristen og som forkynner. Og forhåpentligvis til det positive. Jeg forstår i allefall bedre hva Jesus sier til oss alle:

“Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt”,
Matt 7:1-2.

Les videre på side 7!

Gammellæstadianerne SRK er meget stor menighet

2 tanker om “Mitt første, men brutale møte med SRK og med et eksklusivt menighetssyn, og historier fra noen som selv har opplevd å ble ekskludert

  1. Hei!
    Jeg har alltid hørt at de på 1950-tallet tilhørte SRK. Dette er også i overensstemmelse med hva Jouko Talonen skriver om dem. Han sier at de ikke etter 1955 mer hadde kontakt med SRK. Jeg kjenner mange av dem personlig, og disse er meget fine kristne mennesker.

  2. Veldig interessant å lese om dette. Ved du for øvrig om Laestadianska missionsförbundet er en gruppe som har sprunget ut av SRK eller LFF?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *