19. juni 2024

Andakt over 1Tim. 2:1 (14 min.): Bønnens plass i den kristne menighet og i de kristnes liv

Tema: Viktigheten av bønn i de kristnes liv
  • Teksten lyder: “Fremfor alt formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker”.
  • Bønn i Jesu navn er den aller viktigste kommunikasjonsform med Gud, han som har lovt å høre sine barns bønner, og som virkelig kan hjelpe
  • Jesus og den Hellige Ånd som forbeder
  • Forbønn for hverandre 
  • Påkallelse og bydebønn: Herre hjelp, herre frels. Skje din vilje
  • Takk for alle mennesker 
  • All ære og takk til Gud og til Frelseren Jesus Kristus
  • Hjemme i himmelen skal vi fullkomment takke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *