18. juli 2024

Jesu blod – grunnen til rettferdigjørelsen innfor Gud

Rettferdiggjørelse – Jesu frelsesverk for oss, som vår stedfortreder

Et uttrykk for rettferdiggjørelse er at Gud tilregner oss hele Jesu Kristi fullkomne frelsesverk som han gjorde Golgata ved sin stedfortredende død – i vårt sted og som vår stedfortreder. Når vi hører evangeliet forkynt og tar i mot det gode budskapet om evig liv ved Frelseren Jesus Kristus, virker Gud troen og gir den Hellige Ånd i våre hjerter. Alt dette er Guds verk, virket ved evangeliet. Der er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Mer komplisert er ikke frelsens budskap.

Gud skjenker oss Kristi rettferdighet som vår egen, av nåde, og helt uten vår egen fortjeneste. Når Gud ser på oss  – sine barn –  gjennom sin Sønns fullkommenhet, erklærer han oss som rettferdiggjorte innfor seg. Kristi rettferdighet tilregnes oss, og det duger for Gud. Altså avgjør rettferdiggjørelsen vår stilling innfor Gud. Den som er rettferdiggjort, er frelst for Jesu skyld, og er et Guds barn. Og når vi er vi barn, da er vi også arvinger. Da er vi Guds arvinger og Kristi medarvinger (Rom 8:17).


Kraften i Jesu Kristi blod

Jesus kaller sitt blod for “den nye pakts blod”. Med sitt eget blod gikk Jesus inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning (Heb 9:12). Jesu blod ble utgytt til syndenes forlatelse, men kun for de som tror og som lar Hans blod rense deres samvittigheter ren fra sine synder. For Guds Ord lover: “Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet”, 1Joh 1:9.


Ikledd Kristi rettferdighet ved troen og ved Kristi blod

Det er bare ved troen og ved Jesu  Kristi blod som vi blir ikledd Hans rettferdighet. Når vi angrer våre synder og søker frelse og trøst i evangeliet og i det forkynte Guds Ord, har Gud fått begynne sin gjerning i oss. For lengsel etter Gud, virker til omvendelse. I Romerbrevet stiller Paulus tre retorisk spørsmål: “Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?”, Rom 10:14. Og han svarer selv: “Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord”, Rom 10:17. Og det er ved tro Gud rettferdiggjør en synder, slik den samme Paulus sier i Rom 3:28: “… vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger”.

Når en angrende synder som søker Guds nåde, får høre ordet om Guds nåde og syndenes forlatelse, er det for han en kilde til frelse og rettferdighet. For når han tror det, da er det Jesu blod som bestenker og renser hans hjerter rent i Lammets blod (Åp 7:14). Guds tilgivelse og kraften i Jesu blod er så effektiv og så total, at synderen i samme øyeblikk blir ikledd Kristi rettferdighets hvite drakt. Innfor Gud er han da som om han aldri skulle ha syndet. Rettferdiggjørelsen skjer ikke litt og litt, og består heller ikke i noe vi gjør eller unnlater å gjøre. Det er heller ikke en handling Gud gjør med oss hver gang vi snubler og faller, og bekjenner våre synder og får høre ordet om syndenes forlatelse og tror våre synder forlatt. Men i rettferdiggjørelsen får vi utslettet hele vår syndegjeld og blir tilegnet Kristi hellige og rene rettferdighets drakt. Synden eksisterer fortsatt i våre liv, selv om vi ikke lenger er dens tjenere. Men ved Ånden døder vi kjødet med alle dets lyster og begjær, og bekjenner syndene både innfor Gud og hverandre (Jak 5:16), selv om heller ikke det skjer fullkomment. Men våre synder og vår ufullkommenhet tilregnes ikke oss, siden det ble tilregnet Jesus (Jes 53:4-5).

Kristi rettferdighet er nemlig som en hvit, fotsid drakt, som skjuler all vår urenhet og alle våre synder, også innfor Guds granskende øyne, han som vi ikke kan skjule noe for. Det er dette som betyr “å bli rettferdiggjort innfor Gud”, ved troen alene, for Jesu skyld. Altså er rettferdiggjørelse ennå mer enn syndenes forlatelse, siden Gud i Kristus betrakter oss som om vi aldri skulle ha syndet, nemlig slik Jesus var, hellig, rettferdig og ren. Å hvilke nåde som rettferdiggjørelsen er!

“Slik viser Gud sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden”, Rom 5:8-9. Vi blir altså rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus (Rom 3:24).

Selv om rettferdiggjørelsen av en synder bygger på den objektive rettferdiggjørelsen Jesus vant for oss på Golgata, er det noe som vi personlig må bli delaktig av.  Det er en engangs hendelse, ikke en prosess, slik helliggjørelse er.  For det er noe Gud gjorde en bestemt gang i vårt liv, da vi ble Guds barn. Da fikk vi troen som gave, den Hellige Ånd,  og del i den nye pakts nådeløfter om både timelig og evig velsignelse. Det var da vi ble flyttet inn i Guds elskede Sønns rike og da vi fikk et helt nytt hjerte og sinn.

Å hvilke nåde det er! Alt det Jesus har og er, har han gitt oss som gave, helt ufortjent. Gud gi at når Jesus kommer tilbake, at vi da skal bli funnet i ham og ikledd Kristi hvite, rene rettferdighets drakt, ikke for egen, men for Jesu fortenestes skyld.

Henry Baardsen
Alta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *