18. juli 2024

Luther: Evangeliet gis oss på fire ulike måter

Syndsavløsningen som et sakrament på grunn av håndspåleggelsen? Nei. Eller er det bare et sakramentalt tegn og Guds løfter? Ja.
Siden dette var den eneste forskjellen på syndsavløsningen og sakramentene – men også det momentet at håndspåleggelse vanligvis ble brukt som et ytre tegn – var Luther og de andre reformatorene lenge usikker på om syndsavløsningen burde høre inn under sakramentene eller ikke. I sin bok “Om kirkens babyloniske fangenskap” (1520) skriver Luther først om tre sakramenter, men senere bare om to:

“Jeg må nok benekte læra om at det er syv sakramenter. Slik jeg ser det nå, kan jeg forsvare bare tre sakramenter: Dåpen, omvendelsen og brødet [nattverden] … Og om jeg skulle tale slik Bibelen uttrykker det, så vil jeg si at det kun er ett sakrament og tre sakramentale tegn” [ WA 6, 501, 33].

Les videre på side 4!

Kun dåpen og nattverden kan regnes som sakramenter…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *