29. mai 2024

Sitater fra Luther: Jesu Kristi blod og dets rensende kraft

Stenket med Jesu dyrebare blod, 2

Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Luther-sitat 1:

Kilde: Valituille muukalaisille 1-2. Ensimmäisen ja toisen Pietarinkirjeen selitys. Suom. A. V. Lehtola. Sortavala 1931. (SLEY). 12,259 (1522); [14,14 (1523/24)]. Epistel S.Petri gepredigt und ausgelegt. Erste Bearbeitung 1523. WA 12,259-399, s. 9.

”Utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod”, 1Pet 1:2.


Rett måte å forkynne Kristus  på.

Vi blir gjort hellige når vi blir stenket med Kristi blod, sier Peter, slik at vi blir lydige og at vi tror Kristi Ord. Peter uttrykker seg her litt annerledes enn det Paulus gjør, selv om det Peter sier, betyr det samme som Paulus uttrykker, nemlig at vi blir frelste ved troen på Kristus.

For troen virker slik at vi blir lydige og ydmyker oss under Kristus og Hans Ord. Altså betyr lydighet mot Guds Ord og Kristus samt det å være stenket med Kristi blod det samme som å tro.

Men dette er svært vanskelig for vår egen fordervede natur. Den strider i mot og blir veldig irritabel, om vår natur fullstendig må overgi seg til Kristus og opphøre med alt eget strev. Dette gjelder særlig om vår natur må ringeakte seg selv og holde sitt eget strev og egne muligheter for synd. Men (om vi vil etterfølge Jesus), så må vår egen (gjenstridige) natur bli tatt til fange (under troens lydighet).

Det tales også om stenkelse i Salme 51:9: ”Rens meg fra synd med isop, og jeg blir ren. Tvett meg, og jeg blir hvitere enn snø”. David henviser her til Mose lov, det er også derfra Peter har hentet det, når han vil ta bort Mose dekke og lede oss til Bibelen (se 2 Kor 3:13-15).

Da Moses hadde bygget Åpenbaringsteltet, så tok han blod av okser (2 Mos 24:6-8) og stenket det på alteret i teltet og på hele folket.  Denne stenking (som Moses gjorde), helliget ikke til åndelig renhet, men bare til det ytre. Det er derfor helt nødvendig med en åndelig renselse. For den første stenkelsen (som Moses gjorde), virket bare til en ytre og kjødelig hellighet, og dette duger ikke innfor Gud. Men ved denne ytre stenkelsen har Gud ville avbilde den (kommende) åndelige stenkelse (som skulle bli gjort med Kristi dyrebare, virkekraftige, rettferdiggjørende, rensende og helliggjørende blod).

Derfor sier også Peter at jødene bare har en ytre hellighet. I menneskenes øyne er de fromme og lever et ærbart ytre liv. Men Peter vil si at dere (de kristne) ansees å være onde mennesker. Men dere har tross alt en langt bedre stenkelse, for dere er blitt stenket åndelig, slik at dere har blitt rene innvortes. Jødene stenker seg selv utvortes med blodet av okser, men dere er blitt stenket innvortes, i deres samvittighet. Og dette gjør at dere blir helt rene og trygge.

Dere som før var hedninger, er ikke lenger hedninger. Men de fromme jødene som har stenket seg (til bare en ytre hellighet og renhet), er ikke lenger fromme (innfor Gud, men bare innfor mennesker).

Det har altså skjedd en forandring: Vi trenger en stenking som omvender oss, og som gjør til åndelige.

Stenkning betyr derfor:

 Å forkynne at Kristus har utgytt sitt blod, og at Han nå står innfor Faderen, og sier til vårt beste: ”Kjære Fader! Her er Mitt blod, som Jeg har utgytt for denne synders skyld”. Dersom du tror dette, så er du stenket (med Kristi blod).

Les videre på side 2!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *