8. juni 2023

Sitater fra Luther: Jesu Kristi blod og dets rensende kraft

Dette er den rette måte å forkynne (Kristus) på.

 Luther-sitat 2:

Kilde: Johanneksen ensimmäisen kirjeen selitys. Suom. Juuso Hedberg. Helsinki 1902. (SLEY). Predigten des Jahres 1532. Etliche schöne Predigten aus der ersten Epistel S. Johannis Von der Liebe. WA 36, 416-477. Predigt am zweiten zweiten Sonntag nach Trinitatis nachmittags, 1. Joh. 4,16-21, 9.6. 1532 (WA 36,416-430), s. 206.

 “Han er den som kom ved vann og blod – Jesus Kristus. Ikke bare med vann, men med vann og blod”, 1Joh 5:6.

Noen knytter dette bibelstedet til ordene i Joh. 19:34: ”og straks kom det ut blod og vann”. Denne forklaringen har noe for seg. Men for å forstå ovennevnte bibelsted rett, er det her både snakk om dåpen og om at Kristus lot Sitt blod flyte da han hengte på korset. Dette var Kristi blods legelige utgytelse.

Men Kristi blod ble også åndelig utgytt eller stenket, slik Peter sier: ”til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod, 1Pet 1:2.

Det er sant at blodet ble utgytt på korset. Men om ikke Kristi blod skulle ha blitt stenket (på tilhørerne) ved (det forkynte) Ordet, så skulle ikke jeg (Luther) ha hatt noen nytte av det (blodet som fløt ut av Jesu side da han hang på korset). Når Ordet forkynnes, skjer det at Kristi blod blir stenket på meg, og når jeg tar imot dette ved troen, så renser Ånden meg.

Dersom Kristus bare skulle ha blitt korsfestet (uten at den korsfestede og oppstandne Frelser skulle ha blitt forkynt for folket), hvem ville vel da ha noen nytte av det? Men det har vært til stor nytte (og til frelse for utallige mennesker i alle generasjoner) at den korsfestede (og oppstandne) Kristus er blitt (og blir) forkynt for hele verden. Når Guds Ord blir forkynt, forkynner/stenker man Kristi blod på alle folk, for at de også skal kunne få nytte av dette blod.

Denne måte å tenke på stemmer altså, dersom man med det mener nytten av Kristi blod. Altså behandler dette bibelsted forkynnelsen av Kristi blod, og ved denne forkynnelse utbres Kristi blod til alle (som hører forkynnelsen og som tror Ordets løfte om renselse fra alle sine synder ved Kristi blod). For hvis du tror at Kristi blod er utgytt for deg, så blir du frelst.

Når det gjelder Kristi blod, så må man altså betrakte to ulike sider av dette blod. Først a) den legemlige (da Jesus utgjøt sitt blod på korset) og b) at dette Kristi blod blir stenket eller delt ut (ved forkynnelsen i den Hellige Ånds kraft).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *