10. desember 2023

Luther: Evangeliet gis oss på fire ulike måter

Evangeliet gis oss på fire måter

 1. For det første virker evangeliet ved det muntlige Ord, for ved evangeliet forkynnes det syndenes forlatelse i hele verden. Dette er evangeliets egentlige oppgave.
 2. For det andre virker evangeliet ved dåpen.
 3. For det tredje virker evangeliet ved alterets sakrament.Det muntlige evangelium
 4. For det fjerde virker evangeliet gjennom nøkkelmakten. Men det virker også når brødre (og søstre) samtaler med hverandre og trøster hverandre ( For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem, Matt 18:20). [WA 50, 240, 30, Art. III iv.]

Luther bruker (punkt 4) her ordet “nøkkelmakten” i snever betydning, og mener personlig tilsigelse av syndenes forlatelse.  Dette gjør han forresten i mange tilfeller.

Nøkkelmakten i en videre betydning

Men noen ganger bruker Luther ordet i en videre betydning. Da mener han alt som omfatter forsoningens embete, eller alle de formene som evangeliet gis oss på.

Vanligvis nevner Luther disse fire måtene som evangeliet forkynnes på:

 1. Forkynnelsen
 2. Syndsavløsningen
 3. Dåpen
 4. Den hellige nattverden

 Når “brødre samtaler med hverandre og trøster hverandre”, hører det inn under det muntlige evangelium. Syndsavløsningen er også en form for det muntlig forkynte evangelium, men det har to særpreg:

     1. Syndsavløsningen er innstiftet av Kristus
    1. De løftene som evangeliet gir i forbindelse med syndsavløsningen, er direkte rettet mot en enkelt person (som ønsker å høre ordet om syndenes forlatelse personlig).

Begge disse to ovennevnte punkter påminner om sakramentene. Men syndsavløsningen er forskjellig fra sakramentene, siden den ikke inneholder noen ytre tegn som Kristus har knyttet til den.

Les mer på side 3!

Syndsavløsningen som sakrament?… Nei!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *