18. juli 2024

Hvordan bli en kristen og et Guds barn? (Luther)

 Omvendelse og benådning

Kilde: Elämä uskossa, av Uuras Saarnivaara
Oversatt fra finsk av Henry Baardsen, Alta

Innhold:

  1. Omvendelse betyr hjertets og sinnets forandring
  2. Syndsbekjennelse for Gud, for sin sjelesørger og for sin neste
  3. Å komme til tro
  4.  Omvendelse og gjenfødelse skjer på en gang, ikke litt etter litt
  5.  Hva er gjenfødelse?
  6. Kjennetegn på bibelsk gjenfødelse og omvendelse

Jesus viser oss den vei Gud har fastsatt når det gjelder hvordan et menneske skal omvende seg og bli frelst. Han sier:

“Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet!” Mr 1:15.

Guds rike er kommet nær, og det er nærværende der hvor det finnes troende mennesker. Disse troende hører til Guds rike. Hvor dette rikes evangelium forkynnes ved den Hellige Ånds kraft, der er Guds rike nærværende. Når et menneske opplever at Gud gir det besøkelsestid, og samtidig ønsker og lengter etter å få sine synder tilgitt og har lyst og lengsel etter å få begynne å følge Jesus i lydighet til Bibelens undervisning, da er Guds rike kommet nær dette menneske med sin frelse.

Les mer på side 2!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *